EU-kritikk av kraftmarkedet

Teknisk Ukeblad skriver at EU-kommisjonen nettopp har levert en rapport som kritiserer energimarkedene i Europa for å være for lukket, noe som fører til høyere priser.

Kommisjonen mener at markedene må forbedres dersom europeisk industri og næringsliv skal være konkurransedyktig. EFTAs overvåkingsorgan ESA gjør en lignende studie av Norge, Island og Liechtenstein. Den endelige rapporten kommer i begynnelsen av 2006. Hydros generaldirektør Eivind Reiten sier til Aftenposten at situasjonen ville vært lettere for aluminiumsindustrien dersom el-markedene i Europa var velfungerende. Men omstillinger er uansett nødvendige. Ingen, heller ikke vi, har planer om å investere i produksjon av primæraluminium i Europa de neste 10 til 15 årene. Men det er klart at et bedre fungerende el-marked i Europa ville gjort situasjonen lettere. Det ville gitt oss bedre tid til omstillingen. Det er en stor forskjell på å foreta disse omstillingene på et par år og kanskje bruke ti år, sier Reiten til avisen.