EU har ikke gitt opp Skanled

EU-kommisjonen håper det er mulig å blåse liv igjen i det skrinlagte gassrøret Skanled så fort som mulig. Nå vil de ta saken opp med norske myndigheter.

- Vi forstår at det er noen finansielle og administrative vanskeligheter som må ordnes og vi håper det kan skje snart slik at vi får en ny start for dette prosjektet, sier Kommisjonens talsmann for energisaker, Ferran Tarandellas Espuny, til NTB.

Han sier Kommisjonen beklager at partnerne i prosjektet i forrige uke vedtok å skrinlegge rørledningen.

Skanled er ett av prosjektene som EU har satt av penger til i den økonomiske hjelpepakken som etter mye om og men ble vedtatt av EUs toppledere tidligere i år. Skanled skulle få 150 millioner euro, om lag 1,3 milliarder kroner, av infrastrukturpakken på til sammen 5 milliarder euro.

Gassrørledningen skulle gått fra Kårstø i Rogaland via Grenlandsområdet og videre til Sverige og Danmark, med en prislapp på 10,5 milliarder kroner. En mulig forlengelse til Polen var også aktuelt.

- Mange fordeler

Et hovedpoeng med EUs vedtatte hjelpepakke er å kombinere stimulering av økonomien med å ruste opp infrastruktur og få på plass alternative forsyningsveier og for energi til EU. En ny gassrørledning fra Norge ville ha bidratt til å lette på avhengigheten av russisk gass til det europeiske kontinentet.

- Dette prosjektet byr på en rekke fordeler når det gjelder spredning av kilder og ruter for landene som er med, sier Tarandellas Espuny.EU har ikke mange alternativer å spille på når det gjelder den livsviktige gassforsyningen. Kommisjonen håper derfor fortsatt på å bruke de avsatte pengene på Skanled, og vil ta opp saken på et nordisk-baltisk møte 18. mai, samt når olje- og energiminister Terje Riis-Johansen (Sp) møter EU-kommisjonen til energidialog 28. mai.

- I mellomtiden er Kommisjonen i kontakt med medlemsland og partnere for å skaffe mer informasjon om vanskelighetene prosjektet har støtt på, sier EU-talsmannen.

Gassen for dyr

Hovedgrunnen til at statsselskapet Gassco og de andre partnerne bak prosjektet valgte å legge det på is, var store problemer med å finne kjøpere villige til å betale den nødvendige prisen for Skanled-gassen.Yara, som var tiltenkt som kjøper i Grenland-enden av røret, hoppet av prosjektet fordi det ville være billigere å kjøpe gassen andre steder.

- På tross av iherdig arbeid av mange aktører for å realisere prosjektet, er det Gasscos syn at den generelle økonomiske situasjonen og derved også usikkerhet knyttet til innfasing av nye felt på norsk sokkel, har svekket grunnlaget for prosjektet, oppsummerte Gassco-direktør Thor Otto Lohne da prosjektet ble lagt dødt 29. april.