Komitéleder i Byutviklingskomiteen i Oslo, Pia Farstad von Hall.

Etterlyser regional boligplan i Oslo-området

Fraksjonsleder for byutvikling i Oslo Høyre ber byrådet i hovedstaden legge en egen boligplan når areal- og transportplanen skal følges opp.

Fraksjonsleder for byutvikling i Oslo Høyre, Pia Farstad von Hall, ber byrådet ta initiativ til en boligplan for Oslo og Akershus når Regional plan for areal og transport følges opp i 2017.

Von Hall, som også er komitéleder i Byutviklingskomiteen i Oslo, mener etableringen av en regional boligplan vil bidra til å synliggjøre behovet for boligbygging i Oslo og Akershus.

– Vi kjenner til befolkningsveksten i dette området, men vi har ennå ikke oversikt over kommunenes planer for boligbygging sett i forhold til dette. Å ha et dokument over forventet befolkningsvekst og planlagt boligbygging vil avdekke om det er et gap mellom tilbudet og behovet, sier von Hall til Byggeindustrien.

For lavt nivå

Høyre-fraksjonslederen mener flere av kommunene i Oslo-regionen må tilrettelegge for mer boligbygging hvis de skal kunne ta imot den forventede befolkningsveksten.

– I kommuneplanen for Asker legges det opp til bygging av omtrent 350 boliger årlig. Vi mener at de er nødt til å heve ambisjonsnivået for boligbygging, sier von Hall.

Hun understreker at selv om det ikke er kommunen selv som bygger boliger, må de tilrettelegge for en boligbygging som står i stil til befolkningsveksten.

– Vi tror det er et behov for å bli bedre her, sier hun.

Her er den årlige boligbyggingen som det legges opp til i kommuneplanene i Akershus:

 • Bærum: Ca. 600 boliger
 • Nesodden: Ca. 100 boliger
 • Oppegård: Ca. 200 boliger
 • Ski: Ca. 450 boliger
 • Ås: Ukjent
 • Asker: Ca. 350 boliger
 • Ullensaker: Ca. 500 boliger
 • Lørenskog: Ca. 400 boliger
 • Nittedal: Ca. 170 boliger
 • Skedsmo: Ca. 400 boliger

Konkrete ønsker for planen

I desember 2015 ble den første regionale areal og transportplanen vedtatt av Oslo bystyre. Denne planen skal følges opp i 2017. Regjeringen har satt av 5,5 millioner kroner til dette arbeidet og byrådet har satt av 2,5 millioner kroner.

Ifølge bystyret bør en regional boligplan oppdateres årlig, og bør inneholde:

 • Oversikt over kommunenes kommuneplaner med identifiserte boligtomter
 • Oversikt over reguleringsreservene for boliger i den enkelte kommune
 • Oversikt over hvor mange boliger det er regulert i den enkelte kommune siste år
 • Forventet befolkningsvekst