Oslo har fått et moderne parkanlegg der alle kan ferdes med letthet. Schandorffs plass ga Høegh Eiendom og Østengen & Bergo kategoriseier i landskapsarkitektur i 2011. Foto: Norsk design- og arkitektursenter

Etterlyser prosjekter til innovasjonspris

Innovasjonsprisen for universell utforming søker prosjekter for en rekke kategorier. Fristen for å melde inn prosjekter er allerede fredag.

Det skriver Norsk design- og arkitektursenter i enpressemeldingmandag.

Her kan man søke om, eller nominere noen til Innovasjonsprisen for universell utforming 2015.

Forrige gang Innovasjonsprisen for universell utforming ble delt ut, vant både Margarinfabrikken barnehage og parkanlegget Schandorffs plass prestisjetunge kategoriseiere. Nå håper juryen på mange gode søknader fra arkitekter og landskapsarkitekter til neste års pris, heter det i pressemeldingen.

Bevaringsverdige bygninger er intet hinder for universell utforming. Margarinfabrikken barnehage og NAV AS Arkitekter vant arkitekturkategorien til Innovasjonsprisen for universell utforming 2011. Foto: Norsk design- og arkitektursenter

Fristen for å sende inn bidrag til Innovasjonsprisen for universell utforming 2015 er fredag 31. oktober. Det er også mulig å nominere andre.

– Jeg vet at det foregår spennende, inkluderende byggeprosjekter i Norge. Disse fortjener å løftes fram, slik at de kan være en ledestjerne og et eksempel til etterfølging, sier Onny Eikhaug, programleder i Norsk design- og arkitektursenter.

Tverfaglig fokus

Knut Hovland i TUPELO er både juryleder og kategorileder for arkitektur. Han mener tverrfaglighet tilfører en ny dimensjon til nyskapingsprosesser.

– Det finnes mange eksempler på at en inkluderende tilnærming kan gi unike resultater. Når ulike fagdisipliner kommer sammen for å jobbe med universell utforming, kan vi få løsninger ingen har sett maken til før. Da snakker vi reell, verdiskapende innovasjon, sier Hovland.

Vil mytene til livs

Onny Eikhaug forteller at en viktig målsetting med prisen er å synliggjøre innovasjonspotensialet som ligger i universell utforming gjennom å løfte fram de gode eksemplene som vi alle nyter godt av.

– Universell utforming er lovfestet innenfor en rekke områder i Norge. Selv om vi har kommet langt på dette feltet, er det fremdeles lav kunnskap og interesse hos mange fagpersoner, politikere og beslutningstakere i både privat og offentlig sektor. Det er på høy tid at vi knuser mytene om universell utforming, understreker Eikhaug.