Administrerende direktør Øyvind Ørbeck Sørheim i Norges Vel.

Etterlyser gründere til gründerpris

- Gründere bygger Norge gjennom verdiskaping og nye arbeidsplasser, denne innsatsen vil vi hedre med Norges Vels Gründerpris. Fristen for å sende inn forslag på kandidater for 2015 er 14. november i år.

Det sier administrerende direktør Øyvind Ørbeck Sørheim i Det Kongelige Selskap for Norges Vel.

Prisen gis i form av en sølvmedalje, og tildeles personer som har gjort en innsats eget lokalsamfunn, organisasjon eller bedrift, i tråd med Norges Vels visjon om livskraftige lokalsamfunn. Innsatsen til en verdig mottaker skal være fremtidsrettet og nyskapende, og ha ført til utvikling i lokalsamfunnet. Innsatsen skal også kunne stå som et mønster for annen nyskaping.

Nyskaping fortjener heder

I 2014 ble Gründerprisen tildelt Anni Byskov f or å ha utviklet bedriften Annis Pølsemakeri til en attraktiv del av Ringebu sentrum, og gjennom nyskaping bidratt til mange positive ringvirkninger i lokalsamfunnet.

Natur og kultur er de største ressursene i lokalsamfunnet, og noen eksempler på nyskaping og igangsetting som kan fortjene heder gjennom Norges Vels Gründerpris kan for eksempel være:

* Hente frem og ivareta lokale mat- eller kulturtradisjoner

* Verdiskaping for lokalmatprodusenter

* Bruk av lokale råvarer og ressurser på nye måter

* Produktutvikling eller nye produkter i andres eller egen bedrift

* Fornybar energi eller andre miljøtiltak

* Innsats som har bidratt til å skape arbeidsplasser

Synlig bevis på at innsatsen verdsettes

Norges Vels Gründerpris er et synlig bevis på at mottakerens innsats for lokalsamfunnet verdsettes. Den er etablert for å premiere og oppmuntre til nyskaping og igangsetting.

Alle kan sende inn forslag på kandidater fra hele landet.

Fristen for tildelingen i 2015 er 14.11.14.