Ett steg nærmere ferjefri kyststamvei

Fire mulige løsninger for ny E39 mellom Bergen og Aksdal ble til to da Statens vegvesen torsdag la fram sine anbefalinger.

På en pressekonferanse torsdag mottok samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) den såkalte konseptvalgutredningen (KVU) for E39 fra mellom Bergen og Aksdal i Tysvær kommune, en strekning på snaut 140 kilometer.

Et hovedpunkt i utredningen har vært å se på hvordan man kan redusere reisetiden mellom Stavanger og Bergen.

– Vi ser at det er mulig å halvere reisetiden mellom de to byene, men disse løsningene vil også føre med seg de største investeringskostnadene, seier Signe Eikenes, prosjektleder for KVU E39 Aksdal-Bergen.

Nye bruer
I rapporten tilrår Statens vegvesen å arbeide videre med to løsninger, midtre Bjørnefjorden og indre Fusa. Den første innebærer bru over Langenuen til Tysnes og videre brusamband over Bjørnefjorden. I første byggetrinn anbefales ferje fra Rekstern/Tysnes til Os.

Det andre, og billigste, alternativet baserer seg på en indre trasé gjennom Fusa. Videre fra Stord legges det opp til bru over Langenuen og vei/tunnel på østsiden av Tysnes til Stussvik og Sundvor.

Ønsker ferjefritt samband
Strekningen inngår i en fremtidig kyststamvei mellom Kristiansand og Trondheim. Her er det i dag åtte ferjestrekninger. For fire når siden ble det beregnet at prislappen for å erstatte ferjene vil komme opp i over 45 milliarder kroner.

Arbeidet med å få ferjefri forbindelse mellom Stavanger og Bergen er kommet lengst. Håpet er at tunneler og veier på strekningen bør kunne være på plass i løpet av en tiårsperiode.

KVU-rapporten som nå er formelt overlevert Samferdselsdepartementet, skal først ut på høring og deretter gjennom en ekstern kvalitetssikring Til sist er det regjeringen som vedtar endelig løsning.