Et veiskille i politikken

Næringsminister Dag Terje Andersen (Ap) er usedvanlig godt fornøyd med regjeringens håndtering av den såkalte Hydro-saken, som i en drøy sommeruke har dominert nyhetsbildet fullstendig.

I et nyhetsbrev fra Arbeiderpartiet, en type meddelelse som jevnlig sendes ut fra partikontoret på Youngstorget i Oslo til journalister og andre interesserte, heter det uten blygsel at Hydro-saken «avdekker et veiskille i politikken».

- Arbeiderpartiet deler folks rettferdighetssans. Derfor har denne regjeringen satt foten ned for nye, gullkantede opsjonsavtaler i bedrifter hvor staten er medeier, sier næringsministeren.

Han understreker at regjeringen er imot opsjonsordninger, men at den vil opptre ryddig og respektere inngåtte avtaler. Det blir ikke i klartekst sagt noe om hvorvidt denne «respekten» gjelder de omstridte millionene til Hydro-sjef Eivind Reiten og 34 andre toppledere i selskapet.

Mindre styremakt
- Vi har overført makt fra styrer til generalforsamlingen, slik at det heretter er generalforsamlingen som skal behandle spørsmål om opsjoner. Regjeringen har i tillegg lagt fram egne retningslinjer for lederlønn som klart slår fast at vi vil stemme nei til nye opsjonsordninger, sier Andersen.

Næringsministeren er «forundret» over kritikken fra høyrepartiene og mener at verken Frp eller Høyre gjorde noe med saken under den siste Bondevik-regjeringen, Frp kunne ha sikret flertall for et regjeringsforslag. - Det er bare to måneder siden vi behandlet dette spørsmålet i Stortinget, og de kunne ha sagt klart nei til opsjoner. Istedenfor markerte de en uklar holdning til dette. Hvorfor kan de ikke vedstå seg dette nå, når de ser hvor totalt urimelig disse avtalene slår ut? spør Andersen.

Ikke en krone for mye
Om de siste dagers hendelser sier han at regjeringen aldri på noe tidspunkt samtykket til de skyhøye utbetalingene, men forutsatte, på bakgrunn av den informasjon departementet hadde i juni, at ordningen skulle avvikles uten at det ble betalt ut en eneste kroner mer enn det som var tvingende nødvendig.

- Og vi var samtidig tydelige på at inngåtte avtaler selvsagt måtte respekteres, sier Andersen.

Han viser til de to juridiske vurderingene som departementet ba om, og trekker fram at BA-HRs konklusjon var at styret ikke hadde fullmakt til å vedta utbetalingene.

- I BA-HRs vurdering lå det viktig informasjon som departementet ikke hadde i juni, sier næringsministeren.

Bryter med norske verdier
Andersen mener at Hydro-saken er politisk viktig i et større perspektiv. Opsjonsordninger er et verdispørsmål som gjelder hva slags samfunn Norge skal være. Og gullkantede opsjonsordninger av den typen Hydro har praktisert, ødelegger den nordiske samfunnsmodellen, sier han.

- Det er urimelig at folk på toppen skal kunne ta ut millionbeløp som har lite å gjøre med deres faktiske arbeidsinnsats. Arbeiderpartiet ønsker driftige og kloke næringslivsledere som får godt betalt for viktig innsats, ikke en samfunnsutvikling hvor lønnsforskjellene øker slik at samfunnssolidariteten undergraves, sier Andersen.