- Et regelverk snekret sammen på tørkeloftet

Administrerende direktør Frode Antonsen i AS Ing. Gunnar M. Backe fikk i går den første oppsigelsen fra en svensk ansatt på bordet etter at skattemyndighetene har innført ny praksis. Bare i Oslo har selskapet 30 fast ansatte svenske arbeidere som ukentlig pendler fra Sverige til Norge.

– Det nye regelverket må være snekret sammen på tørkeloftet av byråkrater som aldri har vært ute i ”real life”, uttaler han til Byggeindustrien. Flere av selskapets svenske arbeidere har jobbet i selskapet i 10-15 år.

– Vi er ikke alene om å ha ansatt en rekke dyktige svenske bygningsarbeidere i dette landet, sier han, og påpeker at BackeGruppen ønsker å ha fast ansatte medarbeidere.

– Det er ikke mulig i havet å få tak i norske håndverkere og vi er ikke interessert i å leie inn fra utleiefirmaer, vi ønsker egne fast ansatte på prosjektene våre, sier han.

Ifølge BNL arbeider det 7-8000 svenske bygningsarbeidere i Norge.

Antonsen varsler at endringene fra skattemyndighetene kan få alvorlige følger for byggenæringen hvis en rekke svenske bygningsarbeidere vender nesen hjemover for godt. Mange sitter også med nøkkelkompetanse i store byggeprosjekt.

– Her skjer det noe som skattemyndighetene ikke har ant konsekvensen av når vi nå ser hva som kommer på bordet, sier han.

Antonsen påpeker at han har forståelse for at myndighetene generelt ser behov for å gjøre innskjerpelser i regelverket hvis det blir utnyttet i forhold til falske identiteter.

– I dette landet har vi hatt god tradisjon for unntaksregler for skandinaver i en rekke andre henseender, her må det snarest gå opp et lys for myndighetene, sier han.