Et prosjekt uten styring

Millionene renner ut av prosjektet rundt utbyggingen av Stortinget. Prosjektet er nå estimert å koste 2,3 milliarder kroner og har dermed gått på en sprekk på 1,2 milliarder kroner - og foreløpig tør ingen å garantere for sluttsummen.

Dermed forsetter denne fadesen videre. Prosessen slik den nå fremstår er ikke vår lovgivende og bevilgende myndighet verdig. Nettopp det at Stortinget som er satt til å forvalte våre felles verdier svikter når de selv skal bygge ut landets nasjonalforsamling er ikke bra for tilliten til landets folkevalgte.

Utbyggingen av Stortinget virker å være et prosjekt uten styring. Presidentskapet må nok en gang tåle kraftig kritikk fra sine folkevalgte kolleger etter at det torsdag kom frem at man må sette av ytterligere 500 millioner kroner til utbyggingen. Denne utbyggingen begynner nå virkelig å bli et mareritt for Stortingets presidentskap, og ikke minst stortingspresident Olemic Thommessen. Stortingets direktør Ida Børresen valgte å gå samtidig som de siste overskridelsene ble kjent.

Dette er ikke første gang Stortingets ledelse må tåle kraftig kritikk som følge av denne utbyggingen. Det er ikke lenge siden Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité kom med sterke uttalelser i saken. Nå er det en ny sammensetning i komiteen – og hvordan de vil håndtere denne saken videre skal bli spennende å følge. Riksrevisjonen påpekte i sin rapport rundt utbyggingen i fjor sommer at: «Riksrevisjonens gjennomgang av Stortingets byggeprosjekt avdekker betydelige svakheter i planleggingen og gjennomføringen av prosjektet (…) Uavhengig av de feil som måtte være gjort av leverandørene, er svakheter i Stortingets egen oppfølging av prosjektet en viktig årsak til den kraftige kostnadsøkningen. Det er problematisk at Stortingets presidentskap ikke sørget for tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til planleggingen av et så stort og komplekst byggeprosjekt».

Stortingets ledelse velger i stor grad fortsatt å skylde på rådgiver Multiconsult – som er kontraktspart for prosjekteringsarbeidet i utbyggingen. Presidentskapet har som kjent valgt å stevne selskapet for 125 millioner kroner – og sier gjennom en pressemelding torsdag at: « Den klart viktigste årsaken til kostnadsøkningen er mangler i prosjekteringsarbeidet, som har ført til at betydelige endrings- og tilleggsarbeider er blitt nødvendig. (…) Det vil nå bli vurdert en betydelig økning av kravet i den saken». Multiconsult har foreløpig ikke formelt gitt sitt tilsvar rundt stevningen. Stortinget velger dermed i stor grad å skyve sin rådgiver foran seg også nå. Det er ikke slik at man kan skyve alt ansvar over på et rådgiverselskap når man samtidig avslører manglende grad av oppfølgning som byggherre. Her har man tydeligvis manglet kompetanse på hva man skulle kjøpe inn, hvordan man skulle følge opp prosessen og hvem som har ansvaret for de ulke grensesnittene.

Stortingets ledelse har tidligere fått sterk kritikk for ikke å ha alliert seg med en partner med solid byggherrekompetanse til å ta hånd om en slik stor og kompleks utbygging. Det naturlige hadde selvsagt vært å ta med seg statens fremste byggherre i byggesaker – Statsbygg. Det fant Stortinget ikke som nødvendig i denne utbyggingen. Nå skal vi ikke påstå man 100 prosent sikkert hadde unngått denne utviklingen med en slik organisering – men det er ikke langt unna.

Vi skal huske på at dette prosjektet heller ikke er i mål, og Stortingets ledelse er nå inne i en vurdering rundt hvordan de kan styrke egen prosjektorganisasjon. Vi vil tro man fortsatt kan ha mye å tjene på å hente inn ekstern byggherrekompetanse i prosjektet. Siste ord er ikke sagt i dette prosjektet - det gjenstår fortsatt en god del arbeider.

Sannsynligvis blir dette siste gang Stortingets ledelse tar på seg oppgaver av denne typen – de har nå signalisert at Statsbygg skal styre kommende kompliserte utbygginger. Dette blir dermed en meget kostbar lærdom.