Espehaugen 27

I Espehaugen næringspark i Bergen har Espehaugen 27 AS ført opp et kontor- og verkstedbygg på 2.200 kvadratmeter der anleggsmaskiner fra Volvo skal få service og vedlikehold.

Fakta

Sted: Espehaugen, Bergen

Prosjekttype:
Nybygg, kontor og verksted

Totalkostnad eks mva:
52 millioner kroner

Bruttoareal: 2.200 kvm

Tiltakshaver: Espehaugen 27

Prosjekt-/byggeledelse: Konseptbygg

Arkitekt: Bo Arkitekter

Rådgivere: RIB: Straume l UK RIB: H2Byggeteknikk l RIVent: GK Bergen l RIE: Thunestvedt l RIRør: Arna & Åsane Rørleggerservice l RIGeo: Multiconsult l RIBr: Brann- og sikkerhetsrådgivning l UK Brann: Konsepta l RIVVA: Byggadministrasjon Harald Bjørndal l UK Bygningsfysikk: Node Rådgivende Ingeniører

Underentreprenører/leverandører: Oppmåling: Anko l Grunnarbeider: Fyllingen Maskin l Betongarbeider: Entreprenør Arvid Tvedt l Betongelementer: Spenncon l Stålarbeid/sandwich/Q-dekke: Helgesen Tekniske Bygg l Smedarbeider: Johs Sælen & Sønn l Taktekking: Protan Bergen l Glass- og alu.arbeider: Kebo Glass l Vinduer: NorDan l Dører og klikklaminat: Byggmakker Norgros l Tømrer: Odin Bygg l Himlinger og systemvegger: Moelven Modus l Maler: Malermester Røed l Gulvlegger: Øystein Tvedt l Murer: Bergen Mur og Puss l Rørlegger: Arna & Åsane Rørleggerservice l Elektro: Thunestvedt l Ventilasjon: GK Bergen l Tele og data: Eltel l Signalanlegg: Atea l Branntetting: Firesafe l Låssystem: Låsservice l Heis: Scan Heis l Porter: Norsk Portservice Vest l Områdesikring: Radøy Gjerdenett l Utstyrsentreprenør verksted: Kolberg Carpary Lautom l Kraner: Industrikran Norge l Anleggsgartner: Anleggsgartnermester Magne Løvaas l Maskinutleie: Ramirent l Belegningsstein: Nobi

Bygget består av en kontordel og en verksteddel, og har et samlet areal på 2.200 kvadratmeter. Kontordelen har tre etasjer, mens verkstedet har en etasje. Det er tegnet av Bo Arkitekter AS, og ført opp i delte entrepriser. Total-
kostnad er 52 millioner kroner eks mva. Byggestart var i november 2013, og bygget stod ferdig i august i år.

Plass til 12 maskiner
Daglig leder Espen Kråkemo i Volvo Maskin Service forteller at selskapet også førte opp tilsvarende bygg i Trondheim i nov 2013. Konsernet har også et bygg i Sandefjord, og holder på å føre opp bygg i Porsgrunn og Haugesund.

– I tillegg til verksted og kontorer inneholder bygget et komponentverksted med maskiner for finhydraulikk, vaskehall, delelager, kantine, garderober og rom for oljer og væsker, sier Kråkemo.

I kontordelen er det cellekontoer. I verkstedhallen er det to traverskraver med løftekraft på ti tonn hver (de kan samkjøres), en kran på 2,5 tonn i komponent-verkstedet, samt to servicetårn for olje, luft, spillolje og eksos. Det er plass til 12 anleggsmaskiner inne i hallen samtidig, hvor ti mekanikere jobber.

Greit bygg
Prosjektleder Atle Fjellsbø i Konseptbygg AS sier at Espehaugen har vært et relativt greit bygg å føre opp.

– Den største utfordringen var at byggetiden var knapp, noe som resulterte i at det var mange fag som jobbet der samtidig, sier Fjellsbø.

Sivilarkitekt Klaus Bo Christensen i Bo Arkitekter forteller at det er et klart skille mellom kontordel og verksted.

– Dette er markert med ulike farger på fasadene. Arbeidet med bygget har gått greit. Dette bygget har en parallell til et tilsvarende bygg i Trondheim så rammene var gitt da vi startet med planleggingen, sier Klaus Bo Christensen.

Belegningsstein
Tomten er på 8,2 mål og bygget er fundamentet på en sprengsteinsfylling. Det er lagt radonduk under bygget. Både foran og bak bygget er det store områder med belegningsstein lagt i sand, slik at områdene tåler store laster. Det er plass til cirka 50 anleggsmaskiner utenfor bygget.

Dobbel vegg
Bygget er tilnærmet rektangulært. Veggen mellom kontordel og verksteddel er bygget opp av en vegg i sandwichelement, og en isolert påforingsvegg i tre kledd med tre lag gips for å ivareta lyd og brannkrav. Bygget har heis som går over tre etasjer. Bygget er fundamentert på betong og den bærende konstruksjonen er i stål. Taket over kontordel er isolert hulldekkeelement, mens over verkstedet er det isolert perforert Q-tak montert på takstoler (saltak) i stål. Alt tekket med folie. Fasadene består av isolerte sandwichelementer. I kontordelen er elementene innvendig foret ut for å isolere mot flystøy. Det er glassfelt over to etasjer ved hovedinngangen og på den innrykkete tredje etasjen i kontordelen.

På gulvet i første etasje og i fellesareal i andre etasje, er det fliser. I kontorene er det lagt klikklaminat på gulv. Kontorene er i stor grad bygget av systemvegger og med systemhimlinger.

Tettbygd
Teknisk rom ligger i tredje etasje. Vegger av 170 mm sandwich-element. Tak er bygget med 200 mm betongelementer som er utvendig isolert med 270 mm isolasjon og tekket. Vinduer og glassfasader har en U-verdi på 1,0 Alle vindu er i tre og utvendig belagt med aluminium. Bygget er trykktestet og har en luftveksling på 0,3 ganger per time. Ved bruk hulldekker og Q-tak ble taket raskt tekket og tett. Hele bygget har universell utforming, med unntak av tilkomst til en mezzaninetasje i verkstedhallen.

Espen Kråkemo sier at det var ønskelig med et funksjonelt bygg med et optimalt verksted og en godt tilpasset kontorløsning.

– De tekniske fagene har fått det de har bedt om, sier Kråkemo.

Tek10-13 koster
Espehaugen 27 er prosjektert og ført opp etter Tek10, noe som ifølge Kråkemo betyr at det kostet 7,2 millioner kroner mer enn et tilsvarende bygg i Trondheim.

Oppvarming skjer med luft til vann varmepumpe. Det er vannbåren gulvvarme i første etasje, og radiatorer i andre etasje, i kontordelen. Kjøling av kontordelen skjer via ventilasjons-anlegget. I verkstedhallen er det oppvarming av varmestrips (strålevarme) i tak.

Beregnet energibruk per kvadratmeter per år er 112 kWh i kontordel. Bygget har balansert ventilasjon med varme-gjenvinning. Det er ett aggregat for kontordelen og et for verkstedhallen. Samlet kapasitet er 18.700 kubikkmeter Bygget er brannsikret ved seksjonering. Det er soldempende glass og lameller på innsiden av vinduene i kontordelen.

God dialog med kommunen
Kråkemo forteller at byggingen har gått veldig fint. Da aktiviteten var på topp var 42 personer med på byggingen. Arbeidene har skjedd uten fraværsskader.

– Vi har lært mest av å involvere Bergen kommune fra dag 1 og jobbet sammen med dem. Vi har hatt en god med kommunen, sier han.