ESA sier nei til differensiert arbeidsgiveravgift

EFTAs overvåkingsorgan ESA sa tirsdag nei til å godkjenne den norske differensierte arbeidsgiveravgiften for ikke-konkurranseutsatte sektorer.

ESA konkluderer med at et slikt avgiftssystem vil innebære statsstøtte i strid med EØS-avtalen fordi den berører bransjer som etter ESAs mening er klart i konkurranse med virksomheter i andre EØS-land. Ifølge ESA berører ikke dommen vedtaket fra 2003 om en gradvis utfasing av den geografisk differensierte arbeidsgiveravgiften fram til 1. januar 2007. Den berører heller ikke regelen om null arbeidsgiveravgift i Nord-Troms og Finnmark. Ifølge en pressemelding fra Finansdepartementet er EU-kommisjonen i ferd med å vedta nye retningslinjer for hva slags type regionalpolitisk begrunnet statsstøtte som skal være tillatt i EØS-området. Dersom formuleringen i kommisjonens siste forslag blir vedtatt til slutt, vil et system med generelt gradert arbeidsgiveravgift trolig kunne gjeninnføres i store deler av det området som tidligere hadde redusert avgift. Regjeringens mål er nå å få gjennomført differensiert arbeidsgiveravgift i et størst mulig område, sier finansminister Kristin Halvorsen (SV).