Erna og Jens krangler om oljemilliardene

Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) og Erna Solberg (H) krangler om hvordan oljemilliardene kan skape økonomisk vekst.

– Hun har en gammeldags og snever oppfatning, sier Stoltenberg.

– Han mangler prinsipper og har bare mange ord, sier Solberg.

I hvert sitt omfattende intervju i Dagens Næringsliv lørdag og mandag går lederne for landets to største partier i strupen på hverandre.

Lørdag gjorde Erna Solberg det klart at regjeringen bruker for mye av oljeinntektene på andre ting enn å løfte vekstkraften i norsk økonomi.

– Stoltenberg prøver å si at alt bidrar til vekst. Da har vi ingen overordnet linje. Stoltenberg har ingen prinsipper, bare mange ord, sier Erna Solberg til NTB.

– Forstår ikke
Solberg vil at alle de 260 milliardene som skal brukes etter handlingsregelen fram til 2020, skal gå til formål som styrker vekstkraften. Og det er ikke alt som skaper vekst, mener hun.

Men ifølge statsministeren forstår ikke Høyre-lederen sammenhengen mellom mennesker og milliarder.

– Det Erna Solberg sier, viser at hun fortsatt ikke forstår den norske modellen. Det som gjør den enestående er at vi ved å investere i mennesker, sosial rettferdighet, trekker mange med og mobiliserer større deler av befolkningen enn i mange andre land. Det gir oss stor vekstkraft. Det er det som gjør at vi har høyere vekst, høyere produktivitetsvekst og flere sysselsatte enn i for eksempel det europeiske gjennomsnittet, sier Stoltenberg til avisa.

Gammeldags og snever
Stoltenberg mener Solberg representerer en gammeldags og snever Høyre-tankegang.

– Skillet hun prøver å skape, bygger på en misforstått oppfatning av hva som fremmer vekst. Det å investere i betong gjør det, mens sosial rettferdighet ikke fremmer vekst, sier han og nevner som eksempel at når barnevernet redder et barn i faresonen, fremmer det veksten i økonomien.

– Hele poenget er balansen og helheten. Det er ikke slik at enhver veiinvestering er vekstfremmende eller at enhver utgift til skolen er det. Men det Solberg ikke skjønner, er at den norske modellen handler om å skape og dele, der det å dele også kan bidra til å skape, sier Stoltenberg.

– Avlyst intensjonene
Handlingsregelen bestemmer hvor mye av renteinntektene fra Oljefondet som kan brukes. Et bredt flertall i Stortinget sørget for at regelen ble innført i 2001, men nå mener Solberg at Stoltenberg har avlyst hele intensjonen bak regelen.

Solberg understreker at regjeringens holdning for ti år siden var at de ekstra oljeinntektene skulle brukes til det som skaper ekstra vekst i økonomien. Forutsetningene for å kunne tappe milliarder fra Oljefondet var at pengene gikk til vekstfremmende skattelettelser, satsing på forskning og utvikling og satsing på infrastruktur.

– Det var dette daværende finansminister Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen (Ap) la fram for Stortinget, og som Arbeiderpartiet og Høyre sluttet seg til. Det jeg ønsker er at vi kommer tilbake til dette, sier Solberg.

Solberg gjentar derfor at de ekstra oljemilliardene som hvert år brukes over statsbudsjettet må prioriteres det som gir mest vekst.

– Fordi vi har en alvorlig utfordring foran oss må vi ha et enda mer lønnsomt arbeidsliv, med enda flere lønnsomme skattebetalere, sier Solberg.