Erna lanserte StartBANK

Kommunal- og regionalminister Erna Solberg sto mandag morgen for den formelle lanseringen av StartBANK. Dette er en kvalifikasjonsordning, i regi av BNL, for hele byggenæringen.

Hensikten er at det skal bli enklere å inngå kontrakter med seriøse bedrifter. - Med StartBANK kan vi gi et enda tydeligere signal til useriøse bedrifter om at de ikke er velkomne i markedet, sier adm. direktør Sverre A. Larssen i Byggenæringens Landforening (BNL). Vi vil de useriøse bedriftene til livs, sier han. Lanseringen av StartBANK er en opptrapping av en allerede påbegynt kamp mot svart arbeid fra BNLs side. - Det positivt at landets største næring, byggenæringen, selv har tatt initiativ til seriøsitetsprosjektet og utviklingen av StartBANK. Næringen er helt klart på riktig vei, og nå er det viktig at flest mulig bedrifter registrerer seg, sier Solberg. Firmaet Utgaard as var de første til å registere seg i StartBANK. Ordningen går ut på at leverandører må gjennom en kvalifiseringsprosess for å kunne bli godkjent som en seriøs leverandør. StartBANK er først og fremst beregnet for tjenesteleverandører. På sikt kan ordningen også omfatte vareleverandører. Gjennom ordningen vil aktørene oppnå en effektiv og ressurssparende informasjonsdeling av viktige opplysninger. Vil selv rydde opp Det var i løpet av våren 2002 BNL tok initiativ til prosjektet Seriøsitet i byggenæringen. Næringen ønsket selv å gjøre grep for å rydde opp. Flere tiltak ble satt i gang. Det ble også opprettet en styringsgruppe med representanter fra BNL, Skattedirektoratet, Politidirektoratet, Arbeidstilsynet, Fellesforbundet og Toll- og avgiftsdirektoratet. Hovedutfordringen har vært å få bort mest mulig av den useriøse delen av næringen. Som en del av dette har næringen selv tatt initiativ til etableringen av en kvalifikasjonsordning. Ordringen kalles StartBANK. Utviklingen av ordningen er gjort av selskapet Achilles, i tett samarbeid med offentlige myndigheter, BNL og Entreprenørforeningen Bygg- og anlegg (EBA), samt Veidekke, Mesta, Skanska, NCC og Backegruppen. - Sammen har disse aktørene laget en mal for hvilke kriterier som det er ønskelig at seriøse aktører i byggenæringen skal tilfredsstille. Disse kravene er omforent i et spørreskjema som sendes ut til hver enkelt aktør som opererer i dette markedet og som har til hensikt å bli oppfattet som seriøs, forteller Trond Henanger, prosjektleder for StartBANK i Achilles. Skanska og NCC er blant selskapene som nå vil kreve av underleverandørene er registrert i StartBANK. Byggeindustrien kommer tilbake med mer om kvalifikasjonsordningen i neste nummer bladet.