Eriksen lover LO ny ervervslov

Forslag om en ny ervervslov var det mest konkrete næringsminister Odd Eriksen (Ap) hadde med seg da han før første gang som statsråd møtte LO ansikt til ansikt.

Eriksen er av mange utpekt som LOs mann i regjeringen. Mandag skuffet han ikke «arbeidsgiveren». Positive signaler, konkluderte LOs 1. nestleder Roar Flåthen overfor NTB etter å ha hørt Eriksens innledning i LOs næringspolitiske utvalg. Flåthen merket seg særlig det næringsministeren sa om en ny ervervslov, statlig eierskap og mulighetene for å sikre industrien stabil og rimelig energi. Uenighet om skattepolitikken slår ikke inn i samarbeidet om næringspolitikken. At vi er uenige om en spesiell sak, betyr ikke at vi ikke kan samarbeide og ha dialog på et annet område. Vi har forventninger til den nye regjeringen, særlig når den neste år legger fram et budsjett på sine egne premisser. Jeg håper de tar signalene vi har kommet med, sier Flåthen til NTB. Ny ervervslov Næringsministeren ville ikke si noe om innholdet i en ny ervervslov, men bekreftet at den ville bli et viktig redskap for å hindre at lønnsomme bedrifter legges ned eller flagges ut av landet. Hadde den forrige regjeringen hatt en ervervslov, kunne den hatt muligheter til i komme i dialog med eierne på en helt annen måte, men den manglet politisk vilje til å stille vilkår. Denne regjeringen har til hensikt å sikre at lønnsomme arbeidsplasser blir i Norge. Vi vil ikke lene oss tilbake og si at dette har vi ikke noe med, sier Eriksen. Statlig eierskap Næringsministeren gjorde det også til LOs glede klart at det statlige eierskapet vil bli opprettholdt. Han slo fast at det ikke er aktuelt for staten å selge seg ned i store hjørnesteinsbedrifter som blant andre Telenor, Statoil og Hydro. Han sa at statlig eierskap er viktig for å sikre nasjonal forankring for viktige bedrifter for samfunnet. Staten skal være en krevende og profesjonell eier, men også stille opp for bedriftene når det er nødvendig. Det statlige eierskapet skal sikre stabilitet og langsiktighet, sa Eriksen. Bra signaler Flåthen var godt fornøyd med det han hørte næringsministeren si om «nytt verktøy i verktøykassa». Det er bra signaler i forhold til ervervslov. Han er klar på behovet for å sikre den kraftkrevende industrien konkurransedyktige el-priser og at gasskraftverk må være en vesentlig del av et nytt kraftregime og det kom klare signaler om betydningen av det statlige eierskapet, sier Flåthen til NTB. Han mener det er en klar forskjell mellom Stoltenbergs og Bondeviks regjering når det gjelder næringspolitikken. Nå ser vi i et klart fokus på vilje til styring og styrking, ikke nedbygging, konkluderer han.