Ergerlig konkurs for Kruse Smith

Kruse Smith tar et tap på omlag 20 millioner etter å ha forsøkt å berge et utbyggingsprosjekt. Nå er utbyggingsselskapet slått konkurs på grunn av et skattekrav.

– Alle involverte ønsker fortsatt drift. Det sikrer verdiene best, sier Peter J. Moe til Fædrelandsvennen. Han ble satt av Kruse Smith på oppryddingsjobben våren 2011.

Det var i forrige uke at utbyggingsselskapet Båly Panorama AS måtte bringes til skifteretten i Kristiansand fordi det var dukket opp et skattekrav fra Skatt Vest på 10 millioner kroner. Dermed strandet bestrebelsene på å redde det forgjeldede utbyggingsselskapet fra konkurs.

Oppryddingsjobben startet da den Stavangerbaserte Lundegruppen gikk dundrende konkurs i fjor. Da hadde Kruse Smith fortsatt mer enn 40 millioner kroner til gode etter å ha stått for byggingen av et prosjekt på Båly-neset på Lindesnes som nesten var ferdig.

Kruse Smith kjøpte ut mindre kreditorer, ferdigstilte bygg og etablerte hotelldrift, klarerte forhold til bank og kommune og avhendet noen få leiligheter i komplekset. Dette førte til at entreprenørselskapet har tatt totalt 15 millioner kroner i tap på Båly Panorama i regnskapene for 2010 og 2011.

Moe opplyser til Fedrelandsvennen at det før skattekravet kom, gjenstod om lag ytterligere fem millioner i tap som mest sannsynlig ville bli regnskapsført i år.

Skattekravet skyldes transaksjoner i Lunde-perioden. Skatt Vest har summert dette og kommet frem til et skattegrunnlag på om lag 34,5 millioner kroner som så gir 10 millioner i skatt for utbyggingsselskapet Kruse Smith overtok for en symbolsk sum etter Lunde konkursen.

– Det er det ikke penger til, konstaterer Moe overfor Fædrelandsvennen.

Moe utelukker ikke at Kruse Smith igjen vil kunne få utbyggingsselskapet Båly Panorama i fanget da entreprenørselskapet har pant i det meste og dermed er så tungt involvert.