Erfarne vegplanleggere - Trondheim

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7000 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Firma Statens vegvesen Region midt
FylkeSør-Trøndelag
StedTrondheim
Søknadsfrist08.04.2015

Vi søker etter to erfarne vegplanleggere i Trondheim. De siste årene har vi ansatt flere dyktige medarbeidere, og hos oss blir du del av et solid tverrfaglig planleggingsmiljø.

Det er stor aktivitet i Region midt med mange spennende oppgaver. I Trøndelag pågår omfattende planlegging av E6 fra Ulsberg i sør til Nordland grense. Miljøpakken i Trondheim spenner fra planlegging og utbygging av store vegprosjekter, til gateplanlegging og tiltak for gående og syklende. Dette er eksempler på noen av de spennende og utfordrende oppgavene vi arbeider med.

Arbeidsoppgaver
Planleggerne i Statens vegvesen har stort ansvar og bidrar i utredninger, via kommunedelplaner med konsekvensutredninger til reguleringsplaner og byggeplaner. Dette innebærer blant annet:
Planlegging av vegprosjekter i henhold til plan- og bygningsloven
Utarbeidelse av tegnings- og konkurransegrunnlag for byggefase
Innhente og koordinere faglige delbidrag og ressurser, eksternt og internt
Delta i prosjektgrupper

For den ene av stillingene er det også meget aktuelt med oppgaver innenfor drens- og overvannsplanlegging.

Hvem er du?
Det kreves at du har bachelor- eller mastergrad i vegplanlegging og mange års relevant erfaring fra planlegging av store og kompliserte prosjekt. Du må ha god kompetanse i bruk av dataverktøy til planlegging og prosjektering (Novapoint, AutoCAD).

For den ene av stillingene er det en fordel dersom du har spesialkompetanse og erfaring innen drens- og overvannsplanlegging.

Av personlige egenskaper legger vi vekt på at du er initiativrik, selvstendig, faglig engasjert og har gode samarbeidsevner. Du må trives i åpent arbeidsmiljø, og like å bidra til kreativitet og erfaringsutveksling.

Dersom du har hele eller deler av utdanningen din utenfor Norge, anbefaler vi at den er godkjent av NOKUT. Arbeidsspråket er norsk. Det er en fordel at du har førerkort klasse B.

Stort engasjement, mye ansvar og faglig utvikling
Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og sterkt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid, og våre medarbeidere har fleksitid og gode ordninger for avspasering. Statens vegvesen tilbyr også sine medarbeidere svært gode muligheter for faglig utvikling.

Annet
Lønn avtales nærmere i samsvar med Statens vegvesens lokale lønnspolitikk.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene, dersom du har behov for det. 


Søk på stillingen her

Hvis du har spørsmål om stillingen, kan du ta kontakt med seksjonsleder Anne Karin Skjeflo på tlf. 416 14 751.

Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten kan bli offentliggjort, selv om du har bedt om unntak fra denne, jf. Offl. § 25. Du vil i så fall bli varslet.

Vis flere stillinger: