Erfaren Vegplanlegger

COWI er et av Norges ledende flerfaglige rådgivende ingeniørselskap. Vi er ca 1050 medarbeidere innen teknikk, miljø og samfunnsplanlegging. COWI Norge er en del av COWI-gruppen som med ca 6100 medarbeidere internasjonalt gir tilgang til verdifull kompetanse og kapasitet.

Firma COWI
FylkeVestfold
StedLarvik
Søknadsfrist30.11.2016

Vi søker alltid etter smartere måter å løse samfunnets utfordringer på. Vi er avhengig av kunnskapsrike medarbeidere som sørger for å utfordre oss. Derfor investerer vi mye i kompetanseutvikling av hver enkelt medarbeider. Som ingeniør vet vi at du har mange valgmuligheter. Vårt håp er at du vil gi oss muligheten til å bli bedre kjent med deg.

Vårt fagmiljø
COWI Larvik består i dag av 9 spesialister innen veg, vann og avløp. Avdelingen jobber selvstendig med egne prosjekter samt samarbeider tett med COWIs øvrige fagmiljøer, både på tvers av fag og geografi. Hos oss får du mulighet til å delta på noen av Norges største infrastrukturprosjekter samt større prosjekter innen vann og avløpsrensing. Du får faglig spennende oppgaver, gode utviklingsmuligheter og et godt sosialt miljø. I tillegg vil du nyte godt av mye tillit og fleksibilitet i hverdagen, men dette betinger ansvar for å levere gode løsninger av høy kvalitet.

I COWI består vegmiljøet av totalt 50 medarbeidere som blant annet har vært involvert i flere av Norges spennende vegprosjekter, blant annet utarbeidelse av reguleringsplanen for E39 Rogfast, reguleringsplan og teknisk detaljplan for E16 (tidligere Rv 2) Nybakk – Slomarka samt byggeplan for parsell 3 på Fellesprosjektet E6-Dovrebanen (FP3). Vi søker nå etter erfarne vegplanleggere som ønsker å bidra aktivt til å styrke vårt fagmiljø ytterligere.

Dine arbeidsoppgaver
Du vil i hovedsak jobbe med planlegging/prosjektering av veg på alle nivåer - overordnede planer, reguleringsplaner og byggeplaner, samt anleggsoppfølging. I tillegg får du ansvar som oppdragsleder og/eller disiplinleder på små/mellomstore prosjekter. Avhengig av din motivasjon og kompetanse, får du mulighet til å spesialisere deg ytterligere innen ditt fagområde og/eller påta deg større ansvar innen prosjektledelse knyttet til noen av våre samferdselsprosjekter. Det forventes at du deltar i markedsarbeid og tilbudsprosesser samt bidrar til den faglige utviklingen i avdelingen.

Din kompetanse:

  • Minimum 5 års relevant bransjeerfaring og høyere utdannelse
  • God kunnskap innen veiprosjektering m/ Novapoint
  • Erfaring m/ reguleringsarbeid
  • Erfaring som byggeleder i vegprosjekter
  • Erfaring som prosjekteringsleder
  • Erfaring med NS 3420 og prosesskode

Dine egenskaper:

  • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
  • Ansvarsfull og evner å jobbe selvstendig.
  • Evner å dele dine erfaringer og kompetanse med gode kolleger
  • Evner å tilegne deg ny kunnskap raskt

COWI tilbyr en dynamisk og utfordrende arbeidsplass med gode utviklingsmuligheter og konkurransedyktige betingelser. Vi har et godt faglig og sosialt miljø som gir inspirasjon og motivasjon i en hektisk hverdag.

Kontaktpersoner:

Knut Ragnvald Kvile

Avdelingsleder

469 15 759

kv@cowi.com

Søk på stillingen her

Vis flere stillinger: