Erfaren rådgiver overvann

Asplan Viak er et av Norges største rådgivende ingeniør-, plan- og arkitektfirmaer, med over 1100 ansatte fordelt på 31 kontorsteder. I snart 60 år har vi bidratt til samfunnsutviklingen gjennom vår tverrfaglige rådgivning til offentlige og private oppdragsgivere.

Når vi planlegger og gir råd, har vi de som kommer etter oss i tankene – derfor er bærekraft viktig for oss. I Asplan Viak former vi samfunnet gjennom å se mennesket.

FirmaAsplan Viak
FylkeVestfold og Telemark
StedTønsberg
Søknadsfrist30.11.2020

Vår oppdragsmengde er økende og vi har behov for å styrke vårt miljø innen overvann, hydrologi, modellering og vassdragsteknikk ved kontoret i Tønsberg. Vi søker deg som liker utfordringer, er faglig dyktig og har noen års erfaring. Vår styrke er tverrfaglig samarbeid og vi søker deg som liker å jobbe i grensesnitt mot landskap og plan-fagene for å finne gode fremtidsrettede løsninger for overvannshåndtering.

Asplan Viak er et av Norges største rådgivende ingeniør-, plan- og arkitektfirmaer. Når vi planlegger og gir råd, har vi også de som kommer etter oss i tankene – derfor er bærekraft viktig for oss.

Vann og miljø-avdelingen i Asplan Viak har 200 rådgivere, og er en av landets ledende aktører innen vann- og avløpsfaget. Vi jobber tverrfaglig med mange spennende prosjekter i hele bredden innenfor vannforsyning, avløp, overvann og vannmiljø.

Ved Tønsbergkontoret har Asplan Viak 50 ansatte som dekker bredden av rådgiverfagene. Vår gruppe innen Vann og Miljø består av 12 personer som jobber med et bredt spekter av oppdrag innen vann- og avløpsplanlegging, VA-teknisk prosjektering, overvannshåndtering, avfall og miljøfaglig rådgivning. Vi jobber både for private og offentlige oppdragsgivere, har god ordretilgang og ønsker oss videre vekst og utvikling av gruppen.

Aktuelle arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgaver vil avhenge av kompetanse og interesser.

 • Tidligfase planlegging og prosjektering av overvannsløsninger, fordrøyningstiltak og flomveier.
 • Modellering av overvannsavrenning og flom i vassdrag og ledningsnett
 • Konsekvensutredninger for flom og overvann i større jernbane- og samferdselsprosjekter
 • Planlegging av overvannsstrategi for utbyggingsområder på kommune- og reguleringsplannivå
 • Planlegging av lokale overvannstiltak som regnbed, grønne tak og åpne infiltrasjon-/fordrøyningsløsninger
 • Feltkartlegging av kritiske punkter i vassdrag og overvannssystemer
 • Vurdering og analyse av flom- og erosjonsfare for bekker og større vassdrag
 • Prosjektledelse
 • Oppfølging av byggeplass

Kvalifikasjoner:

 • Ingeniør/sivilingeniør fra høyskole/universitet
 • Vi ønsker deg med minimum 5 års erfaring med VA-teknikk, men vil også vurdere mindre erfarne søkere med faglige ambisjoner.
 • Erfaring i bruk av modelleringsverktøy (ArcGIS, HEC-RAS, EPA SWMM/ MIKE URBAN/ MIKE FLOOD el. tilsvarende program)
 • Gjerne også erfaring i bruk av prosjekteringsverktøy (Autocad, NovaPoint, VARDAK, G-prog etc.)
 • Gode kunnskaper i norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • Ansvarsfull og pliktoppfyllende
 • Positiv og engasjert
 • Stå-på-vilje
 • Positiv til å lære og ta i bruk nye metoder
 • Gode samarbeidsevner, initiativrik og løsningsorientert

Vi tilbyr:

 • Sterkt fagmiljø med lærerikt samarbeid med dyktige og hyggelige kollegaer
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver med stor mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag
 • Konkurransedyktig lønn, gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Fleksibel arbeidstid, fem ukers ferie i tillegg til fri hverdagene i påskeuken og i romjulen
 • Studieturer, fagsamlinger og ulike sosiale arrangementer

Søknad og CV sendes inn via linken Send søknad på denne siden

Kontaktpersoner:

Astrid Finstad Brevik

mob: +47 948 02 232

Vis flere stillinger: