Erfaren prosjektleder - sykehus

WSP planlegger og utformer bærekraftige samfunn som er rustet for fremtiden. Vi tilbyr profesjonell prosjektledelse, strategisk rådgivning og prosjektutvikling, tverrfaglig rådgivning og prosjektering til offentlige og private aktører innen bygg, infrastruktur og samferdsel, eiendom, energi og industri. I Norge er vi 600 medarbeidere fordelt på kontorer over hele landet, mens vi på verdensbasis er 42 000 medarbeidere fordelt på 550 kontorer i 40 land. Med denne globale ekspertisen i ryggen møter vi våre oppdragsgiveres utfordringer uansett hvor komplekse de måtte være.

Firma WSP Norge
FylkeFlere fylker
StedRegion nord, region midt, region øst, region sørvest
Søknadsfrist15.08.2018

Vil du være med å lede WSP sitt neste sykehusprosjekt?

WSP opplever stor vekst i alle regioner, og har nå stor etterspørsel etter dyktige prosjektledere med erfaring fra prosjektledelse av sykehus. Mange nye sykehus skal igangsettes de neste årene, og vi i WSP vil bidra til denne viktige samfunnsoppgaven. For å møte etterspørselen trenger vi flere gode kollegaer på alle kontorer, og vi søker derfor etter dyktige og hyggelige mennesker som ønsker å fortsette å skape WSP sin suksesshistorie i Norge tuftet på WSPs gode verdier og stødige fundament.

Vi håper på å finne deg som har bred erfaring fra prosjekt- og byggeledelse innen sykehussektoren, enten fra byggherre, entreprenør eller fra konsulentselskap. Det er også interessant for oss om du har erfaring fra andre roller i sykehusprosjekter, spesielt bygge- og/eller prosjekteringsledelse. Du har utdanning som ingeniør, sivilingeniør, arkitekt eller har annen relevant utdanning.

For oss er lokal tilhørighet viktig, og vi har derfor kontorer i de fleste store byer i Norge, samt en rekke mindre byer. Blant annet er vi representert i Oslo, Trondheim, Bergen, Tromsø, Kristiansand, Drammen og Tønsberg. Vi har stort fokus på at hver medarbeider får være med å bidra, både med tanke på egen hverdag men også på retningen for hvordan vi som selskap skal utvikle oss. Som en del av et internasjonalt selskap har vi et stort fagnettverk vi kan benytte oss av i planlegging og gjennomføring av både store og små prosjekter.

Som prosjektleder i WSP Norge vil du hos våre kunder få følgende oppgaver:

 • Representere prosjektet i bestillerens besluttende organer
 • Lederrolle i våre prosjektteam.
 • Sørge for god og effektiv samhandling mellom alle aktører i prosjektet
 • Ansvar for at byggherreorganisasjonen til enhver tid har kompetanse og kapasitet til å ivareta byggherrerollen og bestillerrollen
 • Utarbeide prosjekt- og kontraktstrategier samt kontrahering og kontraktsoppfølging både av prosjekterende og entreprenør
 • Sikre en god dialog med prosjektdeltakere og interessenter.
 • Lede prosjekteringsmøter, byggemøter, økonomimøter, driftsmøter m.m.
 • Etablere gode rutiner for usikkerhetsstyring både av fremdrift og kostnad
 • Fortløpende rapportering av økonomi, fremdrift og SHA samt foreslå og gjennomføre korrigerende tiltak. Fremskaffe de nødvendige byggherrebeslutninger til rett tid
 • Kontroll av at entreprenørers kvalitetsplaner, kontrollplaner, HMS-planer og entreprenørens utførelse

Vi ønsker at du:

 • Deler din kompetanse og ønsker å lære mer
 • Deltar i salgs- og tilbudsprosesser
 • Bidrar til å sikre leveranse og kvalitet i våre prosjekter
 • Fokuserer på oppfølging og utvikling av kunde
 • Bidrar aktivt til et sosialt miljø

Vi tilbyr:

 • Et arbeidsmiljø som preges av høy kompetanse, faglig mangfold, ambisjoner og arbeidsglede
 • Mulighet til å jobbe med en rekke spennende byggherrer og prosjekter
 • Gode utviklingsmuligheter gjennom WSPs interne utdanningsprogram
 • Konkurransedyktige betingelser, inkl gode pensjons- og forsikringsavtaler

Gjennom teamwork deler vi vår kunnskap og iver med hverandre og vokser videre. Bli med på laget!

For mer informasjon kontakt:
Bransjeansvarlig bygg Åge Alexandersen,
Mobil:951 35 247,E-post: age.alexandersen@wsp.com eller

HR- og personalleder Mari K. Dobbe, Mobil: 934 41 490, E-post: mari.dobbe@wsp.com

Søk stilling