Erfaren Arealplanlegger

Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering og rådgivning. Gjennom flere kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre nærmere 3000 medarbeidere.

Multiconsult er notert på Oslo Børs og opererer innenfor følgende syv forretningsområder: Bygg & Eiendom, Industri, Olje & Gass, Samferdsel, Fornybar Energi, Vann & Miljø og By & Samfunn.

Firma Multiconsult
FylkeVest-Agder, Rogaland
StedKristiansand eller Sandnes
Søknadsfrist05.05.2019

Multiconsult vil ha deg med på å utforme fremtidens Norge. Sammen med dyktige kollegaer vil du jobbe med spennende og utfordrende prosjekter. Vi trenger deg til å styrke vårt miljø innenfor areal- og samfunnsplanlegging, og søker derfor etter erfarne medarbeidere til vårt tverrfaglige team i Region Sør. Kontorsted kan være Sandnes eller Kristiansand, avhengig av søkers preferanser.

I forretningsenheten Sør er vi i dag 190 engasjerte medarbeidere med tverrfaglig bakgrunn og vi er lokalisert i Sandnes, Egersund, Kristiansand og Grimstad.

Vår avdeling Samferdsel og Infrastruktur er organisert i 4 seksjoner; Landskap, areal og utredning, Samferdselskonstruksjoner, Vann og avløp, og Samferdsel. I seksjonen for Landskap, areal og utredning er vi engasjerte medarbeidere med allsidig bakgrunn.

Vi tilbyr et sterkt tverrfaglig miljø med fokus på utvikling av prosjektene og medarbeidernes kompetanse. Det vil være naturlig for deg å ta rollen som prosjektmedarbeider, prosjektleder for planoppdrag eller fagansvarlig arealplanlegger i prosjektene. Du er god til å samarbeide og motiveres av å gjøre andre gode. Realistiske planer og god oversikt er viktig for deg. Du har godt humør og viser engasjement, også i krevende situasjoner.

Noen eksempler på oppdrag vi er og har vært engasjert i de siste årene:

 • Detaljregulering og KU av flere delstrekninger av Bussveien på Nord-Jæren
 • Mulighetsstudie og planlegging av trasè for metrobuss i Tromsø kommune
 • Detaljregulering og KU - Grim Torg i Kristiansand – Bolig og næring
 • Mulighetsstudie og sentrumsutvikling av Eigersund kommune
 • Mulighetsstudie og utvikling av kaiområdene til Stavanger havn
 • Detaljregulering av Hillevågsveien 100 – Transformasjon fra næring til bolig
 • Detaljregulering av Hoggastien og Lyngdal havn
 • Kommuneplan for Birkenes kommune
 • Detaljregulering for Ose sentrum i Bygland kommune
 • Kommunedelplan med KU og detaljreguleringer av Sykkelstamvegen mellom Stavanger og Sandnes.
 • Detaljregulering og KU av Stavanger Sør - Tranformasjon av industriområde til næring/kontor

Multiconsult setter kompetanse og menneskelig utvikling høyt. Vi arbeider i tverrfaglige team og det legges til rette for varierte, utviklende og utfordrende arbeidsoppgaver.

Arbeidsoppgaver
Vi søker etter kandidater som kan lede og styre areal og utredningsoppgaver, samt prosjektmedarbeidere til utarbeidelse av arealplaner fra detalj- til overordnet nivå.

Herunder:

 • Rådgivning
 • Oppdragsledelse i tverrfaglige prosjekter
 • Kundeoppfølging
 • Kommune(del)planer
 • Reguleringsplaner
 • Steds- og arealanalyser
 • Lokaliserings- og mulighetsstudier
 • Konsekvensanalyser
 • Følge opp leveranser og fremdrift
 • Kommunikasjon, både internt og mot kunde

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole
 • Minimum 5 års erfaring
 • Erfaring fra offentlig saksbehandling og forvaltning vil bli vektlagt
 • Erfaring fra ulike typer arealplan- og utredningsarbeid på flere plannivå
 • God tverrfaglig forståelse mot tilgrensede fagområder
 • Erfaring med relevante dataverktøy
 • God på styring av framdrift, personell og økonomi
 • God forretningsforståelse
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

Personlige egenskaper

 • Dynamisk og engasjert person med interesse for samfunns- og byplanlegging
 • Faglig engasjert med interesse for rådgiverbransjen
 • Selvstendig og ansvarsbevisst
 • Strukturert og initiativrik
 • Resultat- og løsningsorientert med fokus på gode leveranser
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper

Vi tilbyr

 • Et stabilt og godt etablert arbeidsmiljø preget av kompetente og engasjerte medarbeidere med faget i fokus
 • Varierte arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter i et sterkt fagmiljø på tvers av seksjoner/ regioner
 • Konkurransedyktige betingelser, aksjesparingsprogram og gode pensjons- og forsikringsordninger
 • En fleksibel arbeidstid som legger til rette for en sunn balanse mellom arbeid og fritid
 • Fem ukers ferie, fri mellom jul og nyttår, samt i påsken
 • Et arbeidsmiljø med fokus på det gode liv, med et aktivt bedriftsidrettslag, bedriftshytter og mange sosiale aktiviteter
 • En ekspansiv bedrift kjennetegnet av et sterkt merkenavn og et multifaglig miljø
 • Sentrale, moderne lokaler med god kantineordning

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen i utlandet, anbefales godkjenning av NOKUT (www.nokut.no).

Multiconsult muliggjør morgendagen. Vil du være med?

For ytterligere informasjon om stillingen, vennligst ta kontakt med Espen Eek på tlf. 951 32 234 eller e-post espen.eek@multiconsult.no

Søk stilling

Vis flere stillinger: