Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Er ditt prosjekt Årets Bygg eller Årets Anlegg 2016?

Juryen for kåringen av Årets Bygg og Årets Anlegg 2016 er i full gang med juryarbeidet. De ønsker nå næringens innspill til verdige kandidater.

Vinnerne av Årets Bygg og Årets Anlegg 2016 blir kåret på ByggeGallaen under Byggedagene 29. mars 2017.

Juryen ønsker å nå hele næringen, og ønsker derfor innspill fra aktørene som er ute i markedet.

Arne Skjelle

– Vi går bredt ut for å finne kandidatene til nominasjonene i de to klassene, bygg og anlegg, sier juryleder Arne Skjelle. Nå inviterer han byggenæringen til å komme med forslag på kandidater. Forutsetningen er at prosjektet er ferdigstilt og overlevert i løpet av 2016. Juryen har mulighet til å nominere tre til fem prosjekter i hver klasse.

Juryen har flere kriterier å ivareta i sine vurderinger av prosjektene.

– Dette er en pris som ønsker å fremheve helheten, det vil si hvordan prosjektet er planlagt og gjennomført og at det tjener sin hensikt, sier Skjelle.

Skal man nå opp i konkurranse må prosjektet være gjennomført som planlagt innenfor budsjett og tidsplan. Prosjektet må ha gode HMS-tall, god kvalitet og dokumentere kostnadskontroll. Prosjektet må også kunne fremvise at miljø er hensyntatt i planlegging, gjennomføring og i det endelige sluttproduktet, og at prosjektet viser elementer av innovasjon og nyskapning.

– Det skal fokuseres på miljø-/energiløsninger, lokalisering og effektiv arealutnyttelse, sier Skjelle som understreker at det er en klar forutsetning at prosjektet har et bevisst forhold til seriøsitet når det gjelder kontrahering og bruk av underentreprenører og arbeidskraft generelt.

I følge juryleder Arne Skjelle vektlegger juryen også samarbeid i byggeprosessen og forholdet til offentlige myndigheter og etater.

– Vi er opptatt av å finne frem til forbildeprosjekter med eksempler på god byggeskikk og arkitektur, fremholder Skjelle, som også trekker frem elementer som universell utforming, og ikke minst at prosjektet er tilrettelagt for effektiv drift, service og vedlikehold.

Juryen ønsker gjerne innspill på prosjekter. Send kortfattet tekst til merket med prosjektets navn og Årets Bygg eller Årets Anlegg 2016 innen 9. januar 2017 til: arne.skjelle@bnl.no

Juryen består av: Arne Skjelle, Kari Sandberg, Morten Lie, Bjørn Erik Selnes, Harald Martin Gjøvaag, Kjersti Folvik, Heidi Berg, Arve Brekkhus og Lene Eikefjord.