Brann i produksjonsanleggene på Melkøya utenfor Hammerfest tidligere i år. Foto: Bjarne Haldorsen / NTB

Equinor holder petroleumsanlegg stengt i ett år etter brann

Equinors petroleumsanlegg på Melkøya vil være nedstengt i inntil 12 måneder for utbedringer etter brannen i september.

Equinor opplyser mandag at kartleggingen av skadeomfanget indikerer at LNG-anlegget vil være nedstengt i inntil 12 måneder for utbedringer.

Foruten brannskader på luftinntaket på en av anleggets fem kraftturbiner, har store mengder sjøvann fra slokkearbeidet ødelagt andre hjelpesystemer som elektroutstyr og kabler i anlegget.

Det er arbeidsomfanget fra disse følgeskadene som er mest omfattende, og stansens varighet vil avhenge av leveransetid på nødvendig utstyr.

Stor usikkerhet

Fremdriften vil også bli påvirket av smitteverntiltak for håndtering av covid-19-viruset.

– Selv om mye kartleggingsarbeid gjenstår, og usikkerheten er stor, så er nå vårt beste estimat for oppstart 1. oktober 2021, sier anleggsdirektør Andreas Sandvik.

Han forteller at de også vil bruke nedstengingsperioden til også å gjennomføre annet vedlikehold og utbedringsarbeid planlagt for 2021.

– Dette omfatter både løpende vedlikehold og vedlikehold planlagt i en revisjonsstans våren 2021.

Startet granskning

Equinor, Petroleumstilsynet og politiet har startet granskinger av brannen og dette arbeidet vil pågå ut året.

– Brannen på Hammerfest LNG var en meget alvorlig hendelse. De ulike granskingene av hendelsen blir viktige for å identifisere tiltak som skal forhindre at lignende hendelser kan skje igjen, sier Grete B. Haaland, direktør for alle landanlegg i Equinors portefølje.