– Ingen er tjent med at bygg og anleggsarbeidere går arbeidsledige samtidig som Norge har stort behov for å bygge veier, skoler og sykehus. Det er viktig at partiene som nå skal forhandle om statsbudsjettet til neste år tar grep for å sikre sysselsetningen innenfor bygg og anlegg, sier EBA-sjef Kari Sandberg.

Entreprenørundersøkelse: Forventer kraftig nedgang for byggenæringen i 2021

I en fersk medlemsundersøkelse svarer en av to entreprenørselskaper at de forventer en svakere ordresituasjon i 2021. - Det er svært bekymringsverdig, sier Kari Sandberg, administrerende direktør Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA).

– Vi ser at halvparten av våre medlemsbedrifter forventer en nedgang i ordrer neste år. Nå i oktober har også to av fem bedrifter meldt om en nedgang fra forrige måned. Det bekymrer oss og er et klart signal om at ansatte i bygg og anleggsnæringen går en vanskelig tid i møte, sier Sandberg i en pressemelding.

Hun peker på at offentlige prosjekter utgjør en viktig del av oppdragene for bygg- og anleggsnæringen.

– Ingen er tjent med at bygg og anleggsarbeidere går arbeidsledige samtidig som Norge har stort behov for å bygge veier, skoler og sykehus. Det er viktig at partiene som nå skal forhandle om statsbudsjettet til neste år tar grep for å sikre sysselsetningen innenfor bygg og anlegg, legger Sandberg til.

15 prosent av bedriftene i oktober-undersøkelsen svarer at de har planer om oppsigelser som følge av pandemien.

– Om situasjonen i markedet ikke endrer seg vil det få store konsekvenser for sysselsetningen innenfor bygg og anlegg. Med tanke på næringens størrelse, vil dette også påvirke den generelle sysselsettingen, sier Sandberg.

Dette støttes av en rapport fra Menon Economics, som anslår at fallet i byggeinvesteringer i et best case scenario kan falle med 40 milliarder i 2021, sammenlignet med 2019.

– Det tilsvarer nesten 40.000 årsverk. I dag er 191.700 mennesker registret som arbeidssøkere i Norge, så det sier seg selv at titusenvis av tapte arbeidsplasser i byggenæringen vil ha dramatiske konsekvenser også på nasjonalt nivå, påpeker foreningen i meldingen.

Mange bransjer merket pandemiens effekter umiddelbart.

– For byggenæringen kommer de verste konsekvensene til overflaten først nå. Fordi vi jobber med kontrakter som har en lengre oppdragsperiode har det tatt lengre tid før vi har sett hele bildet. Slik det ser ut nå, vil vi få de verste effektene av pandemien i de kommende månedene og året, sier Sandberg.

Hun peker også på usikkerhet i kommuneøkonomien som en viktig årsak til at oppdragsmengden synker.

– Vi vet at mange kommuner ønsker å sette i gang prosjekter innenfor bygg og anlegg, men de opplever stor usikkerhet rundt risiko og økonomi. Det er vanskelig for kommunene å iverksette bygging av en skole når man ikke vet om man har midler til å drive skolene man allerede har. Det er nå viktig at staten tar en aktiv rolle og garanterer økonomien slik at prosjekter kan komme ut i markedet og vi kan unngå oppsigelser, sier EBA-lederen.

Til informasjon eier EBA Bygg og Anlegg Media AS som utgir Byggeindustrien.