F.v.: Hans Reinert Flaten (Entreprenørservice), prosjektleder Harald Inge Johnsen (SVV), Torgeir Øksne (Entreprenørservice), Ottar Samskott (Entreprenørservice), overingeniør Asta Krattebøl (SVV). Foto: Statens vegvesen

Entreprenørservice tildelt kjerneboringskontrakt

Statens vegvesen har tildelt Entreprenørservice AS kontrakt for kjerneboring under Romsdalsfjorden.

Kontrakten er på 59 981 250,- kroner. Entreprenørservice har inngått en forpliktelseserklæring med Asera Mining AB som underentreprenør.

Vegvesenet mottok tre tilbud, og de andre tilbyderne var arbeidsfellesskapet Züblin/Foralith og Rockma Exploration Drilling AB. I tildelingen ble pris vektet 50 %, gjennomføringsevne og oppgaveforståelse 30 % og tilbudt kompetanse 20 %.

- Det er en meget viktig og krevende jobb som nå skal settes i gang for å kartlegge fjellet mer i detalj langs den planlagte tunneltrassen under Romsdalsfjorden. Med denne jobben er vi virkelig i gang med å berede grunnen for den 15,5km lange undersjøiske toløps-tunnelen mellom Otrøya og Vik i Vestnes, som en viktig del av fjordkryssingsprosjektet, forteller prosjektleder Harald Inge Johnsen.

Det er avtalt oppstartmøte mellom partene tirsdag 17. mars der blant annet endel tekniske forhold og arbeidstider skal gjennomgås. Det kan bli oppstart før påske på Otrøya med utstyr fra underentreprenør Asera. Vegvesenet har tidligere inngått avtale med firmaet Devico AS for styring av kjerneboringen.