Bildet er fra E39 Rogfast (Hestholmen), men det er omtrent det samme utstyret som skal brukes her. Foto: Statens vegvesen

Entreprenørservice innstilt til å kjernebore under Romsdalsfjorden

Entreprenørservice AS kom best ut i en totalvurdering av pris, gjennomføringsevne, oppgaveforståelse og tilbudt kompetanse til å kjernebore under Romsdalsfjorden.

Entreprenørservice leverte et tilbud på 59 981 250,- kroner. I tildelingen ble pris vektet 50 %, gjennomføringsevne og oppgaveforståelse 30 % og tilbudt kompetanse 20 %. Entreprenørservice har inngått en forpliktelseserklæring med Asera Mining AB som underentreprenør.

De andre tilbyderne var det tyske arbeidsfellesskapet Züblin/Foralith og svenske Rockma Exploration Drilling AB.

Klagefristen er satt til mandag 9.mars, og kontrakt blir derfor inngått etter dette tidspunktet.

Kjerneboringen skal gjennomføres fra april i år til mars neste år og er en del av forundersøkelsene for den planlagte undersjøiske tunnelen under Romsdalsfjorden. Kjerneboringen skal kartlegge bergkvaliteten og dybde til fjellet langs hele tunneltraseen.