Direktør for kontrakt og anskaffelser i Nye Veier, Bjørn Børseth. Foto: Sindre Sverdrup Strand

Entreprenørene må selge seg inn for Nye Veier med seks kjappe

Konkurransene om Nye Veiers kjempeprosjekter gjennomføres med BVP-metoden, hvor entreprenørene kun får seks sider å overbevise på.

Direktør for kontrakt og anskaffelser i Nye Veier, Bjørn Børseth, forteller til Byggeindustrien at Nye Veiers konkurranser skal utkjempes over seks sider tekst. To sider skal forklare hvordan entreprenøren vil redusere byggherres risiko i prosjektet, to sider skal presentere fordelene ved å velge akkurat dem for oppdraget, og to sider skal beskrive entreprenørens tilleggsforslag for å gjøre prosjektet bedre og/eller billigere.

Nye Veier er første byggherre som gjennomfører prosjekter med BVP-metoden i Norge. Pilotprosjektet for konkurranseformen E18 Rugtvedt – Dørdal starter i 2017, og er forventet å åpne i 2019.

BVP står for Best Value Procurement.

– I denne konkurranseformen forutsetter vi at entreprenøren kan bygge vei, men vi lar dem konkurrere på sine løsninger og forståelse av oppdraget. Pris utgjør 25 prosent av vurderingen, men vi ser også at det ofte er en sammenheng mellom de beste løsningene og den beste prisen. De som leverer best pris, har gjerne jobbet grundig med saken, sier Børseth.

Entreprenørene som vil konkurrere om Nye Veier-kontrakter, må først gjennom vanlig prekvalifisering, så levere sine seks sider, og etter kontraktvinner er utnevnt, skal de i konkretiseringsfasen utarbeide en komplett kontrakt sammen med byggherren innen fire til seks uker. Hvis byggherre og entreprenør ikke blir enige i konkretiseringsfasen, starter byggherren med et nytt med nummer to i konkurransen.

– Med denne metoden håper vi å bygge bedre og billigere veier, sier Børseth.

Vektleggingen i Nye Veiers kontrakter er foreløpig slik: Pris: 25 prosent, risiko: 15 prosent, tillegg: 10 prosent, prestasjonsbegrunnelse: 25 prosent, kvalifikasjon og erfaring hos nøkkelpersoner: 25 prosent.