Entreprenørene jubilerer i nord

Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) Hålogaland Avdeling kan i disse dager feire sine første 50 år i virke. Dette ble feiret med et jubileumsarrangement i Bodø i helgen.

Det finnes en rekke tradisjonsrike entreprenørselskaper i våre tre nordligste fylker og man så tidlig behovet for å organisere seg i en felles interesseorganisasjon.

Det som da het Entreprenørenes Landssammenslutning (EL) ble etablert i 1910 på landsbasis, og i 1964 fant man ut at det var behov for en egen avdeling i nord. Dermed ble Entreprenørenes Landssammenslutning Hålogaland avdeling, stiftet 9. september 1964, nettopp i Bodø. Dette ble de n fjerde avdelingen i EL. Kun Oslo, Nordenfjelske og Rogaland avdeling var etablert tidligere.

Det er en aktiv avdeling som nå kan se tilbake på sine 50 første år.

Feiringen, som ble arrangert på Scandic Havet Hotel, samlet over 50 deltakere, og det var lagt opp til et varierende program. Det ble faglig innhold, omvisning i det imponerende kulturhuskvartalet (Stormen) som er under bygging, ekskursjon til vakre Kjerringøy og ikke minst en festmiddag i det helt nye hotellet midt i Bodø sentrum.

Avdelingen ledes av Birger Haugland med Tor Nordstrøm (NCC) som styreleder.

Det er for tiden bra aktivitet i våre tre nordligste fylker. Spesielt i landsdelens store byer er det mye å gjøre. Tromsø var en periode nede i en bølgedal, men er nå på full fart opp igjen. Boligprisene er blant de raskest voksende landet og det realiseres for tiden mange boliger i området. Også Bodø har vært gjennom en rivende utvikling og blir regnet som en av de mest spennende byene i Skandinavia for tiden, og er en by hvor man forventer sterk vekst fremover. I de nordligste fylkene er det selvsagt også bra drahjelp fra aktivitetene offshore, og man ser med spenning frem til hvordan dette vil videreutvikle seg i dette området. Utviklingen av Snøhvit har gitt stor aktivitet i og rundt Hammerfest, og mer vil ette hvert komme i nordområdene. Selv om det for tiden er en spent stemming mellom Russland og resten av Europa, er det fortsatt stor grenseaktivitet i Kirkenes, men man frykter for tiden fremover om sanksjonene opprettholdes.

Men det er ikke tvil om at det er en solidporsjon optimisme i den nordligste delen av landet. For forste gang siden krigen skal det være en folkevekst i både Nordland, Troms og Finnmark.

Mer om jubileet finner du i neste utgave av Byggeindustrien.