- For å kunne finne gode virkemidler i rekrutteringsarbeidet trenger vi mer kunnskap om hvilket mangfold vi har i næringen, og hvordan vi utnytter mangfoldet og mangfoldskompetansen, sier kompetansesjef Thomas Norland i EBA.

Entreprenørene har positiv innstilling til mangfold - men mangler mangfoldskompetanse på ledernivå

Dette viser en undersøkelse utført av Seema AS i samarbeid med Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA).

En av hovedoppgavene til EBA er å bidra til å skape best mulig rammebetingelser for våre medlemsbedrifter. En av rammebetingelsene er nok og kvalifisertarbeidskraft. Derfor er rekruttering et viktig punkt i EBAs strategi.

Vi ser at arbeidsprosesser og metoder endrer seg i takt med blant annet digitaliseringen i samfunnet. Dette betyr at vi som næring også trenger noe ny og annen kompetanse enn den vi tradisjonelt har rekruttert. sier Thomas Norland, kompetansesjef og leder for kompetanseavdelingen i EBA.

- For å kunne finne gode virkemidler i rekrutteringsarbeidet trenger vi mer kunnskap om hvilket mangfold vi har i næringen, og hvordan vi utnytter mangfoldet og mangfoldskompetansen, legegr han til.

EBA inngikk derfor en treårig samarbeidsavtale med Seema AS i 2017 som fikk i oppdrag å kartlegge mangfoldet i næringen gjennom spørreundersøkelser og dybdeintervju.

Spørreundersøkelsen ble sendt til et utvalg av EBAs medlemsbedrifter i august 2018. 19 av totalt 247 bedrifter ble invitert til å delta, og det kom inn svar fra 176 personer.

Selve rapporten og funnene fra undersøkelsen er nå publisert, og rapporten finner du her.