Magne Nærum går til Skifteretten, og 22 ansatte står uten jobb. Foto: Magne Nærum

Entreprenør konkurs – 22 uten jobb

Anleggsentreprenøren Magne Nærum i Sunndal har begjært seg konkurs etter å ha gått på et stort tap på et prosjekt.

Det skriver Tidens Krav i en artikkel på sine nettider.

– Vi har en tid forsøkt å få på plass en refinansiering, men måtte til slutt innse at dette ikke var mulig, skriver styreformann og eier av selskapet, Magne Nærum, i en pressemelding.

Selskapet har drevet anleggsvirksomhet mot kommunalt, offentlig og privat marked i nærmere 40 år, og er etablert med kontor, verksted og 22 ansatte på Sunndalsøra.

Gått i minus

Et av de store prosjektene entreprenørbedriften er involvert i, er et arbeidsfellesskap med Busengdal om opparbeiding av veier for om lag 70 millioner i tilknytning til Tresfjordbrua. Arbeidet vil bli videreført av Busengdal alene, kan daglig leder i Magne Nærum, Gunnar Erik Walseth, fortelle overfor Tidens Krav.

Selskapet hadde i fjor en omsetning på 48 millioner, og et resultat før skatt på rundt en million.

De to foregående år har det vært det negative resultat på rundt 400.000 og 500.000 kroner.

Flere prosjekter

Et prosjekt som nå bråstopper, er byggingen av en 2.500 meter lang gang- og sykkelvei mellom Åram og Leikvoll på Ålvundeid i Sunndal. Her vant Nærum anbudskonkurransen med et tilbud på 23,56 millioner tidligere i år. Arbeidet ble igangsatt i august, og prosjektet skulle vært fullført om ett år, skriver Tidens Krav.

Et annet prosjekt Magne Nærum snart har fullført, er første del av Ørnvika boligfelt i Kristiansund med 54 av totalt 125 tomter. Her har Magne Nærum jobbet med vei, lys, vann og kloakk.

Styreleder Magne Nærum ledet MEFs hovedstyre fra 1998 til 2008, og har blant annet mottatt Kongens fortjenstmedalje i sølv.