Opplevelsessenteret for pop og rock. Illustrasjon: Pir II Arkitektkontor

Entra rocker lavest

Entra Eiendom står bak det laveste av to anbud til det nye "opplevelsessenteret for pop og rock" i Trondheim, skriver Dagens Næringsliv.

Selskapet Brattørkaia as, som Entra er hovedaksjonær i, har levert et tilbud om leie på 8,7 millioner kroner i året, mens Dora as har levert tilbud på 12,8 millioner kroner.

Som navnene indikerer er det to forskjellige lokaliteter på forslagene. Mens Entra vil bygge på Brattørkaia, vil Dora as bruker bunkersen med samme navn på Svartlamoen.

På arkitektsiden har Brattørkaia alliert seg med Pir II Arkitetkontor, mens Dora samarbeider med Agraff.

- Jeg synes begge tilbyderne har realisert det prosjektet vi har sett for oss, men i svært forskjellige rammer. Det er to kjempegode prosjekter, så alt ligger veldig åpent videre, sier prosjektleder i Kulturdepartementet Arvid Esperø til DN.

I anbudspapirene presiserte man at pris skulle telle 40 prosent, kvalitet og funksjonalitet likeså, mens beliggenhet teller 20 prosent. Statsbygg skal nå komme med en innstilling, før Kulturdepartementet tar den endelige avgjørelsen.

Illustrasjon: Pir II Arkitektkontor as