Arkivfoto: NTB scanpix

Vegard Grøtt NTB scanpix

Entra på børs med markedsverdi på 11,9 milliarder

I dag tas Entra opp til notering på Oslo Børs. Aksjesalget har vært vellykket med overtegning og stor interesse. Entra går på børs med en markedsverdi på 11,9 milliarder kroner. Pris per aksje ble 65 kroner.

Entra er blant de største eiendomsselskapene i Norge og er markedsleder innenfor kontoreiendom. Entra eier og forvalter cirka 1,3 millioner kvadrat­meter fordelt på 107 bygg, hovedsakelig lokalisert i Oslo og omegn, Bergen, Stavanger og Trondheim. Ved utgangen av andre kvartal 2014 hadde eiendomsporteføljen en markeds­verdi på rundt 27 milliarder kroner.

– Etter en grundig privatiseringsprosess går Entra i dag på børs som det første heleide statlige selskapet siden 2005. Jeg har vært opptatt av å ivareta selskapets interesser og statens verdier til det beste for samfunnet. Børsnoteringen er et viktig skritt for å bidra til mangfold og økt privat eierskap i norske bedrifter, sier næringsminister Monica Mæland i en pressemelding.

– Entra har møtt mye positiv respons i aksjemarkedet. Børsnoteringen er et godt utgangspunkt for å videreutvikle selskapet og skape aksjonærverdier basert på Entras langsiktige strategi, sier styreleder i Entra, Siri Hatlen.

– Det er veldig motiverende at interessen rundt Entra-aksjen er så stor både nasjonalt og internasjonalt. I tillegg er vi glade for at det er mange av våre medarbeidere som har valgt å kjøpe aksjer i selskapet. Nå står vi overfor en ny og spennende periode, hvor vi skal fortsette å levere lønnsom vekst, ha høy kundetilfredshet og være bransjeledende på miljø, sier administrerende direktør i Entra, Klaus-Anders Nysteen.

Hovedtrekk i transaksjonen:

I forbindelse med børsnoteringen av Entra utstedes det 41,5 millioner nye aksjer til en samlet verdi av cirka 2,7 milliarder kroner. Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet selger inntill 51 millioner eksisterende aksjer til en samlet verdi av inntil 3,3 milliarder kroner.

Tilretteleggerne har overtildelt cirka 12 millioner aksjer. Det tilsvarer 15 prosent av aksjene solgt i forbindelse med børsnoteringen. Overtildelingen inngår i de inntil 51 millioner aksjer som staten selger.

Nærings- og fiskeridepartementet har solgt seg ned fra 100 prosent til 49,6 prosent ved børsnotering hvis overtildelingsopsjonen benyttes fullt ut (cirka 56 prosent dersom overtildelingsopsjonen ikke benyttes).

Etter kapitalforhøyelsen vil selskapet ha i alt 183,7 millioner utestående aksjer og en markedsverdi på rundt 11,9 milliarder kroner.

Entra får cirka 6000 nye aksjonærer.

Rundt 90 prosent av aksjene i tilbudet ble tildelt investorer i det institusjonelle tilbudet, mens de resterende aksjene ble tildelt bestillere av aksjer i det offentlige tilbudet og ansattetilbudet.

Aksjene tilgjengelig i det offentlige tilbudet ble fordelt basert på automatisk allokering i VPS. Ansatte i Entra som tegnet i ansattetilbudet fikk full tildeling på tegninger opp til 4.999.999 kroner. Dersom bestillere i det offentlige tilbudet eller ansattetilbudet beholder samtlige tildelte aksjer uavbrutt i ett år etter første noteringsdag, tildeles 1 bonusaksje for hver 15 tildelte og leverte aksje, begrenset opp til tildelte og leverte aksjer for et samlet beløp på inntil 150.000 kroner.