Entra Eiendom styrkes

I revidert budsjettet for 2009 går Regjeringen inn for å styrke soliditeten i Entra Eiendom AS ved at selskapet ikke skal betale utbytte for 2008.

I tillegg foreslås det å bevilge selskapet et langsiktig ansvarlig lån på 1 milliard kroner.

- Nullutbytte for 2008 og tilførsel av langsiktig lånekapital vil styrke Entras soliditet. Det ansvarlige lånet skal gis på markedsmessige betingelser og med en løpetid som muliggjør klassifisering som egenkapital, sier nærings- og handelsminister Sylvia Brustad.

Det kraftige fallet i markedsverdiene for næringseiendommer det siste halve året, har svekket Entras soliditet ved at mulighetene og vilkårene for ordinær lånefinansiering er blitt dårligere.

I løpet av de siste fem årene har Entra hatt en avkastning på beskattet kapital på i gjennomsnitt 11 prosent.

For en nærmere gjennomgang av Entras utvikling siden etableringen i 2000 viser man til Stortingsmelding nr. 29 2008-2009.