Enova inngår ny kontrakt for distribusjon av naturgass

Naturgass Møre AS vil etablere et regionalt mottaksanlegg for LNG ved Vedde AS i Sula kommune, som vil kunne levere naturgass til kunder i Møre og Romsdal sør for Romsdalsfjorden.

Avtalen med selskapet er et resultat av Enovas utlysning av kjøp av offentlige tjenesteforpliktelser av allmenn økonomisk interesse våren 2006. Enova har med dette inngått totalt 7 kontrakter knyttet til regionale anlegg for LNG. Anleggene er spredt langs kysten av Norge og vil representere et vesentlig bidrag til økt tilgjengelighet av naturgass i Norge. Samlet vil anleggene kunne levere over 120 millioner Sm3 naturgass når de er fullt utbygget. Enova planlegger en ny utlysning i 2007 knyttet til etablering av ny infrastruktur for distribusjon av naturgass i Norge. Dato for utlysningen vil bli kunngjort på Enovas hjemmeside.