Enova åpner byggnettverk for alle

Enova inviterer nå samtlige byggeiere til å sammenligne energibruken i bygningsnettverket Byggnett.

Det skriver den statlige energiorganisasjonen i en pressemelding på sine nettsider.

Byggeiere som registrerer bygget sitt i Enovas Byggnett vil, ifølge pressemeldingen, få en tettere oppfølging av energibruken, samt muligheten til å sammenligne energibruken i sitt bygg med lignende bygg i nettverket.

Tidligere har kun de som har fått støtte fra Enova hatt tilgang til Enovas portal Byggnett. Nå åpner Enova også for at samtlige byggeiere kan få registrere energibruk i sine bygg.

I snart tjue år er Byggnett brukt til å utarbeide en årlig byggstatistikk.

– Rapportering gjør det enklere for byggeierne å følge utviklingen i energibruken fra år til år, og Enovas Byggnett lar dem sammenligne forbruket med tilsvarende bygg. Vi har tro på at en slik benchmarking og en tettere oppfølging øker bevisstheten rundt energibruk, og kan bidra til at flere gjennomfører energitiltak, sier Enovas programsjef for bygg og varme, Helle H. Grønli i pressemeldingen.

Når også bygg som Enova ikke har støttet nå finner sin vei inn i datagrunnlaget, kan Enova dessuten utarbeide en fyldigere og mer representativ byggstatistikk, heter det i meldingen.