Enorm vekst i anlegg - og veksten fortsetter

Anleggsmarkedet har gjennom de senere årene vært gjennom en enorm vekst i Norge - og denne veksten fortsetter også de neste årene.

Prognosesenteret presenterte på Byggeindustriens fagtreff torsdag noen spennende utviklingstall, både for bygg- og anleggssektoren.

Bare i 2016 beregner man at veksten innen anleggssektoren har vært på formidable ti prosent - noe som utgjør enorme summer og mange nye kilometer vei og bane. I 2016 skal det omsettes for totalt 118 milliarder kroner innen anlegg. I 2010 var tilsvarende tall 83 milliarder kroner. Men selv om vi allerede er på rekordnivåer – skal veksten fortsette, nærmest med uforminsket styrke. I 2017 skal det omsettes for 129 milliarder kroner og året etter for hele 141 milliarder kroner. Går man da tilbake til 2010, snakker vi altså om en nokså formidabel vekst tanke på volumene vi her snakker om. Dette har næringen klart å ta unna uten noen nevneverdige kapasitetsproblemer. Enkelte var for noen år siden usikre på om de norske markedet skulle å klare å ta unna denne veksten, og dro blant annet til utlandet for å fortelle om det stigende markedet her hjemme.

Det økende anleggsmarkedet i Norge har dermed også bidratt til at en rekke utenlandske aktører har kommet for å ta sin del av prosjektene. Dette har selvsagt også bidratt til at kapasiteten blant entreprenørene har økt, men vi tror uansett at hjemmemarkedet greit skulle klart å ta unna veksten uansett. Bransjen har fått bra med tid til å bygge opp sine organisasjoner, det er flere norske aktører som har satset inn mot anleggsmarkedet som tidligere ikke var til stede her, og det gjør at man også vil være i stand til å ta unna den forvente veksten i årene som kommer. Kampen om kontraktene er nå stor, både på de større og mindre jobbene.

Det er ikke bare innen anlegg det går oppover. Det totale byggmarkedet vil for 2016 få en vekst på fem prosent, og summen ender på over 300 milliarder korner. Totalt for bygg og anlegg blir det da omsatt for 420 milliarder kroner i inneværende år. Veksten i årene kommer blir ikke like stor innen byggsektoren som i anlegg, men i 2018 skal omsetningen innen bygg ligge på 309 milliarder kroner. For både bygg og anlegg skal man da omsette for rundt 450 milliarder i 2018.

Byggenæringen går dermed noen gode år i vente, med en økning fra et allerede høyt nivå. I disse tallene er det flere store offentlige prosjekter som ikke er tatt med, men som likevel kan få en byggestart innen 2018, så det kan godt være at totaltallene blir enda litt høyere. Dermed skulle det være nok å regne på for næringens aktører.