Enoksen skeptisk til varig vern

Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen (Sp) er skeptisk til varig vern av havområder mot oljevirksomhet.

Til våren legger regjeringen fram en helhetlig forvaltningsplan for hvilke områder i nord som skal åpnes for olje- og gassvirksomhet. De rødgrønne har bestemt at havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen ikke skal åpnes for oljevirksomhet de neste fire årene av miljøhensyn. Miljøbevegelsen krever at sårbare områder får varig beskyttelse mot miljøskadelig aktivitet i forvaltningsplanen. Vente i 10 år Varig vern er urealistisk, mener olje- og energiminister Enoksen. Den mest realistiske tilnærmingen er at noen områder utstår i tid. Vi kan si at vi vil vente i 10 til 15 år med å ta stilling til hvorvidt det skal være aktivitet eller ikke. Det er ikke sikkert det er nødvendig med absolutter, sier Enoksen til NTB. Rasmus Hansson, generalsekretær WWF, er skuffet. Enoksen signaliserer at han ikke er villig til å legge igjen fem flate oljeøre i Barentshavet. Enoksen burde som Senterparti-politiker være like opptatt av de levende ressursene vi skal leve av i Barentshavet, sier Hansson. Eventyrlig Odd Roger Enoksen sier at han selv i mange år var motstander av oljevirksomhet i Barentshavet. Han har skiftet oppfatning over tid, dels som følge av den teknologiske utviklingen i oljebransjen. Det stilles i dag strenge miljøkrav til oljeselskapene. Det har vært en eventyrlig teknologiutvikling i de siste ti årene. Og vi vil se en veldig utvikling fremover. Det er ikke sikkert at jeg har samme standpunkt til utvinning om ti år som i dag, sier han. Intern strid Enoksen legger ikke skjul på at vern er et vanskelig tema innad i regjeringen. Det er mange hensyn som må tas både politisk og i forhold til den sårbare naturen. Det er ulike syn mellom de tre regjeringspartiene. Og det er naturlig at tilnærmingen er ulik i mitt departement og i Miljøverndepartementet, sier han. Enoksen utelukker ikke at noen havområder kan bli vernet av andre grunner enn miljø, slik som av hensyn til fiskerinæring, naturopplevelser eller reiseliv. Men han står fast på at det skal deles ut konsesjoner i både Norskehavet og Barentshavet neste år, slik som forgjenger Thorhild Widvey (H) la opp til. Tidsskjemaet for 19. konsesjonsrunde skal holdes. Næringen har ikke noe å frykte når det gjelder å få attraktive arealer i Barentshavet i årene som kommer. Barentshavet skal åpnes, det har regjeringen besluttet, fastslår han. Bør lytte WWF-sjef Rasmus Hansson mener Enoksen sender mer miljøvennlige signaler enn forgjengeren, Høyres Thorhild Widvey. Men han er fortsatt ikke fornøyd. Enoksen tar et skritt i riktig retning, men går ikke langt nok. Han bør lytte til Havforskningsinstituttet, SFT og Direktoratet for naturforvaltning. Alle anbefaler at viktige områder i Barentshavet beskyttes, sier Hansson. WWF ber Enoksen innføre varig beskyttelse av områdene utenfor Lofoten, Vesterålen, Tromsøflaket, Finnmark og Bjørnøya.