Enoksen ønsker forlik om klimagassutslipp

Det er ønskelig med et bredt politisk forlik om sektorvise klimautslipp i det norske samfunnet, sier olje og energiminister Odd Roger Enoksen (Sp).

Regjeringen har i lengre tid arbeidet med en handlingsplan for sektorvise klimautslipp, men Enoksen kunne ikke gi nye opplysninger om konklusjonene i arbeidet da han tirsdag møtte Natur og Ungdoms landsmøte i Fredrikstad. Regjeringen har ikke konkludert i spørsmålet om hvor store kutt i klimautslippene de ulike sektorene i samfunnet skal bidra med, sa han. Det er Miljøverndepartementet som leder arbeidet med handlingsplanen, og Enoksen sier til NTB at den neppe blir lagt fram før til våren. Jeg tar for gitt at regjeringen vil arbeide for et bredt forlik om handlingsplanen. Et slikt forlik er ønskelig, sier statsråden. Dyrere strøm Enoksen fikk applaus fra de unge miljøforkjemperne da han sa at nordmenn må venne seg til å betale mer for strøm. Det er ikke til å komme forbi. Vi må venne oss til høyere strømpriser enn vi er vant til. Men det betyr ikke at strømprisen i framtiden skal ligge på noen og 60 øre, slik den gjorde i høst, sier Enoksen til NTB. Landsmøtet til Natur og Ungdom kvitterte også med applaus da Enoksen forsikret at det ikke er aktuelt for Regjeringen å gjøre det billigere for olje- og energisektoren å forurense. Ikke engstelig Enoksen, som representerer Senterpartiet, er ikke engstelig for at Arbeiderpartiet, det største regjeringspartiet, vil få sterkere innflytelse over olje- og energipolitikken etter at ambassadør og tidligere Ap-statsråd Bjørn Tore Godal er ansatt som spesialrådgiver i regjeringen med energi som spesialområde: Godal har en administrativ stilling i UD. Jeg har stor forståelse for at utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) har behov for å styrke UDs ekspertise om energi og klimaforurensing. Spørsmål om energi og klima er blant de første som møter en norsk utenriksminister på reise i utlandet, sier Enoksen til NTB.