Enoksen: Navnestrid vil ikke velte avtalen

Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen (Sp) fastslår at striden om navnet på det nye storselskapet på norsk sokkel ikke skal velte fusjonsavtalen. Regjeringen vil som storeier ikke si nei, selv om den er uenig i navnevalget.

Spekulasjonene om navnet på selskapet som skal dannes av dagens Statoil og olje- og gassvirksomheten til Hydro, løp fritt under pausene på NHOs årskonferanse torsdag. Men statsminister Jens Stoltenberg var ordknapp og ville ikke si mer enn at regjeringen skal gjennomgå hele fusjonsavtalen når tiden er inne, inkludert navnesaken. På vei inn til NHOs årsmiddag sa Enoksen til NRK at han ikke er sikker på om regjeringen vil ytre noen mening i det hele tatt, men hvis den gjør det, vil det skje i god tid før generalforsamlingene i de to selskapene. Personlig har han ingen mening i saken. Krever nytt navn Hydro-sjef Eivind Reiten står fast på at landets energigigant skal få et nytt navn. Diskusjonen om navneskiftet avsluttet vi i fusjonsforhandlingene. Det er nedfelt i avtalen mellom de to styrene at vi skal utvikle et nytt navn for å sikre en mest mulig likeverdig start. Bare de to styrene kan endre avtalen, sier Reiten. Tidligere på dagen torsdag sa Enoksen at han vil ha utredet kostnadene ved navnebyttet. Tall i milliardklassen er kastet inn i striden. Høyres Per-Kristian Foss mener et anslag på over tre milliarder kroner er helt feilaktig, ettersom de mange hundre bensinstasjonene skal fortsette med samme navn som i dag. Foss mener for øvrig navnestriden er en avsporing og at det er helt andre sider ved fusjonen som burde stå i sentrum av debatten. Staten eier i dag 43,8 prosent av Hydro og 70,9 prosent av Statoil. Ikke avgjørende Det viktigste er at vi har sagt ja til en sammenslåing. Navnet er tross alt ikke det avgjørende. Det overordnede er at det blir et nytt stort og sterkt oljeselskap, sier Stoltenberg. Enoksen forventer at styrene i de to selskapene vil «lytte» dersom regjeringen skulle få en oppfatning om navnevalget. Hvis vi mener noe, som den største eier i begge selskaper, antar jeg at styrene tar dette med i sin vurdering. Men foreløpig har vi ikke gitt slike signaler eller bestemt om vi skal gi dem, sier han. Olje- og energiministeren avviser at regjeringen kunne lagt navnedebatten død ved å gå ut med et klart standpunkt nå. Jeg er redd for at debatten uansett vil fortsette til generalforsamlingen, fordi det er så mange som mener noe om dette selskapet, sier han. Smil i begge leirer Både Statoil-sjef Helge Lund og Hydro-sjef Eivind Reiten sier at navnedebatten ikke forstyrrer arbeidet med å gjøre de to oljeselskapene til ett av verdens 50 største selskaper. Jeg var forberedt på at mange ville være opptatt av forskjellige ting i denne prosessen. Det er styrenes ansvar å forhandle fram en god avtale, og det føler jeg er gjort, sier Lund. Reiten sier seg glad for at folk er engasjert. Det hadde vært mer frustrerende om det ikke var noe engasjement rundt det dette spennende selskapet er i ferd med å få til, sier Hydro-sjefen.