ENØK og ROT

Byggenæringen både håper og forventer at løsninger for konkrete ENØK-fradrag er å finne i statsbudsjettet som presenteres onsdag.

Da legger regjeringen Solberg frem sitt første statsbudsjett hvor de har hatt mulighet til å bygge opp rammeverket fra bunnen av.

Skattefradrag for ENØK-tiltak i private hjem vil ha flere positive effekter – det vil gi en mer miljøvennlig boligmasse og vil kunne stimulere til bruk av hvit arbeidskraft når nordmenn skal pusse opp hjemmene sine. Dessverre er det som kjent blitt et stort samfunnsproblem at oppussingsarbeider i private hjem i stadig større grad gjennomføres i det svarte markedet. Dermed går samfunnet glipp av enorme verdier, man skviser ut de seriøse i markedet og er med å bygge opp en vidtrekkende skjult del av byggenæringen.

Både byggenæringen og miljøbevegelsen forventer at det kommer konkrete planer for ENØK-støtte i onsdagens budsjett- ikke minst utfra signalene som kom i forrige budsjett og gjennom uttalelser fra flere sentrale politikere.

Skal man virkelig få gjort noe med utfordringen rundt de svarte tjenestene i det private markedet, er dessverre ikke ENØK-fradrag tilstrekkelig. Da må man trekke dette lenger og gå for ROT-fradrag, bygget på en tilsvarende modell som man har i Sverige. Virke Byggevarehandel avholdt nylig sitt frokostmøte hvor Pia Blank Thörnroos i det svenske Skatteverket deltok. Hun fortalte at det er blitt skammelig å kjøpe svart arbeid etter at ROT-fradraget ble innført – og at det handles langt mindre svart enn tidligere. Dette burde gi god ammunisjon for de som jobber for å få innført dette i Norge.

Høyre har over lengre tid vært på glid innen dette spørsmålet, men har hatt behov for videre utredninger. Mange av svarene burde nå være så klare at man kan komme nærmere en beslutning. Vi tviler på at ROT-fradrag kommer i budsjettet for 2015 men med en ENØK-start, kan dette være noe å bygge videre på. For å få et flertall må man overbevise Venstre og Krf – noe næringen nå helst sikkert jobber med.

AP-leder Jonas Gahr Støre har etter at han kom inn i lederstolen i paritet fått til en tett dialog med byggenæringen. Som landets desidert største opposisjonsparti, og et parti som på et eller annet tidspunkt igjen vil innta regjeringskontorene, er dette selvsagt nyttig for byggenæringen.

Arbeiderpartiet har hele veien gått imot forslagene om et ROT-fradrag. Støre sier til Byggeindustrien at han er skeptisk til ordningen, men at han vil høre på argumentene fra næringen – men understreker at de ikke er på glid.

Jobben for byggenæringen blir derfor å overbevise regjeringspartiene – å selge inn argumentet for at dette er en løsning som nytter – og at motargumentene nå sakte men sikkert ser ut til å forsvinne. Problemene med det svarte markedet er for omfattende og for viktig til ikke å gå inn for en slik løsning. Det vil bli for dyrt å la være. Det finnes i dag ikke noe annet forslag som vil kunne ha tilsvarende effekt.