Enøk-merking av boliger

Et nytt EU-direktiv som skal iverksettes innen fem år har til hensikt å få byggebransjen og huseierne til å velge løsninger som gir redusert energibruk.

Et nytt EU-direktiv som skal iverksettes innen fem år har til hensikt å få byggebransjen og huseierne til å velge løsninger som gir redusert energibruk. Dette får stor betydning både for de som eier og for de som bygger hus i Norge. De nye kravene vil øke investerings- og vedlikeholdskostnadene men vil redusere driftsutgiftene. Innen utgangen av 2008 skal det lages en sertifiseringsordning for energieffektivitet. Husbanken har blant annet med bakgrunn i dette tatt initiativ til et prosjekt som skal foreslå en energimerkeordning for norske boliger. Prosjektet ledes av SINTEF Bygg og Miljø og har deltagelse fra blant andre BE, ENOVA, Byggforsk, Boligprodusentenes forening, NBBL og Eco-partner, NVEF, BNL og NELFO.