Enklere å bygge uten søknad, vanskeligere å klage

Nå skal du kunne sette opp tilbygg og garasje uten å søke kommunen, så lenge du holder deg til vedtatt plan for området. Naboklaging skal bli vanskeligere.

Småbyggere får det enklere og naboklagere får det trangere i regjeringens forslag til ny plan- og bygningslov.

Forutsatt at du holder deg innenfor vedtatt plan for området, kan du nøye deg med en registrering hos kommunen dersom lovforslaget blir vedtatt. Du må bare vente i tre uker, slik at kommunen får anledning til å undersøke om du holder deg til planen.

Kravet til nabovarsling faller også bort dersom du holder deg til områdeplanen. Og naboklager skal ikke lenger kunne føre til at byggesaken sklir over til å bli en sak med krav om avgjørelse innen tre måneder – saken skal uansett avgjøres innen tre uker, heter det i lovforslaget som skal ut på høring før sommeren. (©NTB)