Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Enighet mellom MEF og Norsk Arbeidsmandsforbund

Norsk Arbeidsmandsforbund og Maskinentreprenørenes forbund (MEF) har etter ordinære lønnsforhandlinger kommet til enighet om forslag til revidert overenskomst for maskinentreprenørene 2020-2022.

Forhandlingsleder Anita Johansen er fornøyd med resultatet og er spesielt glad for at partene maktet å komme frem til en enighet om pensjon fra første krone.

- Fra før har vi tariffbestemmelser om 4.5 prosent i obligatorisk tjenestepensjon. Norsk Arbeidsmandsforbund er glad for å møte en motpart som mener at pensjon er viktig. Et enstemmig forhandlingsutvalg anbefaler medlemmene om å stemme ja ved uravstemningen, heter det i en pressemdling fra Norsk Arbeidsmandsforbund.

Her er punktene det er enighet om:
- Generelt tillegg på kr. 0.50.- pr. arbeidet time
- Minstelønnssatsen økes med kr. 2.00,- til kr. 190. pr. arbeidet time.
- Fagbrevtillegget økes med kr. 2.00,- til kr 14. pr arbeidet time.
- Diett/oppholdsgodtgjørelse heves med kr. 10.00 til kr 195,- pr. dag
- Obligatorisk tjenestepensjon fra første krone.

- Det er enighet om nye bestemmelser vedrørende helligdagsgodtgjørelse. Det skal settes ned utvalg for arbeide med: Bilag for innarbeidingsordninger, bilag for drift og vedlikehold, reisebestemmelse og brakkebestemmelser, heter det i meldingen.