Enighet i flygerkonflikten i Widerøe

Seks timer på overtid har partene i flygerkonflikten i Widerøe blitt enige om et forslag som nå skal sendes ut til avstemning.

Fra Riksmeklingsmannens kontor får NTB opplyst at partene er blitt enige om en løsning på konflikten, og at forslaget til løsning skal ut til avstemning hos medlemmene med en svarfrist satt til 17. september.
Fristen i meklingen gikk ut ved midnatt, men partene måtte ta natten til hjelp for å komme fram til enighet og dermed hindre at 350 flygere la ned arbeidet fredag morgen.
Brudd i vår
Widerøes flygere og selskapet brøt lønnsforhandlingene allerede i vår, men plassoppsigelsen ble først varslet til etter sommerferien og meklingen ble innledet i Oslo onsdag formiddag.
Konflikten i Widerøe gjelder det ordinære mellomoppgjøret våren 2007. Uenigheten dreier seg om lønnsnivået i selskapet som er ett av dem som går bra i SAS-konsernet. Nylig la SAS fram et dårlig halvårsregnskap for hele konsernet, men den norske delen av virksomheten gikk utmerket og sto for storparten av overskuddet i selskapet.
Flygerforeningen i Widerøe er lite fornøyd med at medlemmene tilbys meget små lønnstillegg i en situasjon der overskuddene kommer nettopp fra Widerøe og den norske delen av SAS.