Enighet i energioppgjøret i natt

Partene i energioppgjøret kom til enighet på overtid natt til torsdag. Oppgjøret omfattet blant annet ansatte i energiselskapene ute i distriktene.

– Det har vært krevende, men vi fikk økt minstelønnen og innført et viktig likestillingstiltak uten en unødvendig tur til riksmekler, sier Geir Aasen, leder av forhandlingsdelegasjonen i EL og IT-forbundet.

Enigheten omfatter blant annet at minstelønnssatsen økes med over 17.000 kroner, noe som vil komme lærlinger og lavtlønte til gode. Partene er også blitt enige om et generelt tillegg på 2.500 kroner fra 1. juli.

Det har vært flere saker og varslinger om trakassering i energibransjen, derfor var et sentralt mål for forhandlingene å trygge kvinners hverdag på arbeidsplassen, heter det i en pressemelding fra forbundet.

Energiavtalen 1 er hovedtariffavtalen som omfatter blant annet ansatte i energiselskapene ute i distriktene. EL og IT-forbundet ledet forhandlingene med KS Bedrift/Samfunnsbedriftene, og møte sammen med Fagforbundet, Delta og Parat.

Medlemmene av EL og IT-forbundet har frist til 29. oktober med å gi sitt endelige svar.