Engersand Havn

Engersand Havn

Sted: Lier

Prosjekttype: Boliger

Kontraktsum OKK eks. mva:
65 millioner kroner

BRA:
Ca. 3.000 kvm + 1.700 kvm p-kjeller

Byggherre: TICON Eiendom AS

Totalentreprenør:
OKK Entreprenør AS

Arkitekt: HRTB Arkitekter as

Rådgivere: RIB: Rambøll - RIE: ECT - RIV: EM Teknikk - RIBR: NBC

Underentreprenører og leverandører: Grunnarbeider: Kaare Mortensen Buskerud - Råbygg: Loe Betongelementer - VVS: NTI - Branntetting: Buskerud Brannsikring - Elektro: Ing. Mosness Norstad - Maler: Støa Håndverk - Byggevarer: Monter Optimera - Rekkverk: Windoor - Vinduer: NorDan - Blikkenslager: Haukjem - Parkett: Bo Andrén - Taktekking: Byggpartner

Mange forbinder Lier med grønnsaksåkre og bugnende frukttrær, men kommunen har også en kystlinje å vise til. Den er i ferd med å bli attraktiv.

På Engersand har TICON Eiendom de siste årene møysommelig og målbevisst utviklet et idyllisk boområde på en vestvendt og solrik halvodde ved Drammensfjorden. Tomtas fortid er en egen historie, vi får nøye oss med å nevne den industrielle tilknytningen med NorCem og produksjon av lettbetong-elementer. TICON kjøpte eiendommen i 1983, og så de enorme mulighetene det lå i å utvikle stedet til boligformål. Etter ytterligere noen år ble HRTB Arkitekter, etter en parallellkonkurranse, engasjert for å formgi eiendommen til det nye formålet.

− Restene av den gamle industri-virksomheten var der fremdeles, med fyllinger og gamle skur. Terrenget var på sett og vis ødelagt, så vi hadde ikke noe å ta hensyn til. Vi kunne begynne med blanke ark og forme terrenget på nytt med fyllmasse for å etablere store flater, forteller Ola Mowé i HRTB Arkitekter.

Variert bebyggelse
130 mål er regulert til bolig, med nesten en kilometer sammenhengende strandlinje. Etter en konsekvensutredning over sju år, og flere byggetrinn senere er nå 185 boliger enten overlevert, under bygging eller er rammesøkt. Bebyggelsen ligger dandert på flere nivåer og består av lavblokker på to til fem etasjer og småhus. De sistnevnte ligger i en krans nærmest sjøen og består av horisontaldelte tomannsboliger.

Det siste overleverte bygget, A5, består av 16 leiligheter. A3 og A4 består av til sammen 25 leiligheter, og skal stå ferdig ved årsskiftet. Disse tre pluss fire kommende lavblokker med til sammen 46 leiligheter inngår i OKKs totalentreprise, med kontraktsverdi på 120 millioner kroner. Men før OKK ble engasjert var andre entreprenører inne i bildet.

− Vi startet med en byggherrestyrt entreprise i 2005. Prisene den gang fra entreprenørene på totalentrepriser var for høye, så vi klarte ikke å hente inn akseptable priser. Markedet har tilpasset seg, nå har vi en opsjonsavtale med OKK på totalt sju blokker i totalentrepriser. Dette er å foretrekke, både oppfølgingsmessig og det å ha én kontraktspartner. Erfaringen med OKK har vært veldig god, med god administrasjon og med dyktige håndverkere, sier prosjekt- og utviklingsdirektør i TICON Eiendom, Helge Carlsen.

Gjennomført uttrykk
Ser man bort fra terrasseblokkene i tidligere byggetrinn, er oppbyggingen av de tre siste blokkene forholdsvis lik de foregående. Å bygge etter samme prinsippet, betyr oppnåelse av mer fornuftige prisavtaler, samt at gjentakelseseffekten blir stadig bedre. A5 ble bygget over en allerede etablert parkeringskjeller, mens OKK bygger parkeringskjeller samtidig for A3 og A4. Engersand Havn er et av de prosjektene som OKK har hatt størst andel av egeninnsats på, med alle betong-, tømrer-, flis- og pussarbeider. De tekniske entreprenørene på dette byggetrinnet har utført disse som hovedentrepriser.

− Det er et enkelt og normalt boligprosjekt uten de helt store utfordringene. Men med en høyere standard enn normalen, ikke minst i valg av materialer. Balkongene er store, ca. 20 – 25 kvm. Takterrassene kan være opp i mot 100 kvm. Men beliggenheten ved sjøen, med høye vindusflater krever sitt. Det spesielle innfallende lyset stiller store krav til all maler- og overflatebehandling, fordi alt vil synes svært godt, sier OKKs prosjektleder Bjørn Tore Berg.

Strender og båthavn
TICON har sine ord i behold når Engersand Havn lanseres som en perle ved sjøen. To steinsatte badestrender er anlagt for fri benyttelse, og det offentlige friområdet mot vannkanten har en parkmessig oppbygging. Ved enden av gangstien langs sjøen ligger et havneanlegg for fritidsbåter. Det er gitt godkjennelse for 29 mål i sjøen for å utvide båthavnen for ca. 400 båter. Men en vestvendt og usjenert tomt må beholde sine gode sol- og utsiktsforhold også etter at bygningsmassen er kommet på plass.

Småhusskala
− Vi har forsøkt å legge leilighetene og husene slik at de får kontakt med vannet. Enten ser man over de lave husene foran, eller mellom dem. Ikke alle har 180 graders panorama, men alle har ett eller to gode kontaktblikk mot sjøen. Med terrassering og forskyving av volumer lå det i kortene at det passet med enkel, moderne arkitektur med flate tak. I reguleringen har vi fastslått at dersom vi bygger i fire etasjer, skal en del av volumet allikevel uttrykke seg som to etasjer. Den overordnede planen for området er jo delt mellom tre allmenninger, blant annet et sentralt atkomsttorg med en kafé, og et belte med grønn vegetasjon. En tomt med slike solforhold nær sjøen er det sjelden man kommer over. Hadde den ligget nærmere Oslo ville den vært bygget ut for 30 år siden, påpeker Mowé.

På Engersand Havn har TICON nå tillatelse til å bygge 200 boliger. Men en lenge planlagt tunnel for deler av RV 23, vil avlaste trafikkhyppigheten på Røykenveien forbi Engersand og vil kunne bety byggestart for enda flere boliger i prosjektet. Lier Kommune har totalt godkjent 430 boliger i sitt boligprogram for perioden frem til 2015, mens reguleringsplanen åpner for en utnyttelse for totalt ca. 650 boliger. Liggende tvers overfor Drammen og i akseptabel avstand fra Oslo er interessen for et av Drammensregionens største pågående boligprosjekter nå økende.

− Vi har jo bygget opp en interesse for dette prosjektet over flere år. Vi har aldri lagt ut for store byggetrinn av gangen, men tatt hensyn til den interessen som er i markedet. En del av søkermassen er fra Drammen og fra nærområdet Røyken, men vi opplever at en stor prosentandel nå kommer fra Asker og Bærum. Men vi ser klart at Engersand Havn er et område som vi vet vil ha enda større interesse hos innbyggerne i Asker og Bærum. Og det skal vi satse videre på, avslutter Carlsen.

Tekst og foto: Trond Joelson. Flyfoto: Terje Løchen