Engasjement driftstekniker - Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Vestfold - Statsbygg, region sør

Statsbygg er Norges største eiendomsaktør i sivil sektor med en eiendomsportefølje på over 2,8 millioner kvadratmeter til en verdi av 32 milliarder kroner. Statsbygg har en omsetning på 3,6 milliarder kroner og investerer for 3 milliarder kroner i nye bygg. Statsbygg har 880 ansatte, hovedkontor i Byporten i Oslo og fem regionkontorer. Statsbygg er byggherre for statlige byggeprosjekter, drifter og forvalter nasjonale eiendommer og driver steds- og byutvikling.

FirmaStatsbygg
FylkeVestfold
StedBorre
Søknadsfrist30.03.2015

Statsbygg, region sør med kontor i Porsgrunn, har ansvaret for Statsbyggs eiendommer i Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust- og Vest-Agder. Hovedsakelig høgskoler, fengsler og tinghus med til sammen ca. 400.000 m2 BTA. Regionen har til sammen 60 tilsatte på regionkontoret og eiendommene.

Statsbygg er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA), og vi har som mål å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres spesielt til å søke stillingen. Vi vil tilrettelegge for kandidater med spesielle behov forutsatt at krav til kvalifikasjoner og egnethet er oppfylt.

Statsbygg, region sør, har ledig ett års engasjement som driftstekniker, for tiden ved Høgskolen i Buskerud Vestfold, Campus Vestfold. Arbeidsoppgaver ved andre eiendommer i området kan bli tillagt stillingen. Oppgavene omfatter i hovedsak oppsett og bruk av Statsbyggs eiendomssystem SESAM, men kan også omfatte drift og vedlikehold av bygninger, tekniske anlegg og uteareal.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til et godt forhold mellom Statsbygg og leietaker/bruker
 • Bidra til innføringen av SESAM – Statsbyggs eiendomssystem (Høgskolen er piloteiendom)
 • Bidra til at it-plattformen tas i bruk av de ansatte.
 • Bistå andre eiendommer med innføringen av SESAM
 • Gjennomføre vedlikeholds- og driftsoppgaver i henhold til eiendommens internkontrollsystem
 • Rapportering til driftsleder
 • Andre oppgaver kan bli lagt til stillingen

Kvalifikasjoner

 • Utdanning innen IT og kunnskap og erfaring i bruk av data som arbeidsverktøy
 • Relevant praksis innen drift og vedlikehold av bygninger og tekniske anlegg
 • Erfaring fra kunderettet virksomhet og innkjøp
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • Være selvstendig, ta initiativ, være systematisk og serviceorientert
 • Være endrings- og lærevillig og like utfordringer
 • Praktisk orientert med allsidig teknisk forståelse og innsikt
 • Ha godt muntlig og skriftlig språk (norsk)

Vi tilbyr

 • Stillingen lønnes som 1136 driftstekniker etter statens lønnsregulativ ltr 45-53 (kr 397 300 – kr 451 500). Fra bruttolønnen trekkes 2% innskudd til Statens pensjonskasse.
 • Gunstige låne-, pensjons- og forsikringsordninger i Statens Pensjonskasse
 • Gode utviklingsmuligheter gjennom opplæringstilbud og stipendordning

Kopi av vitnemål og attester ber vi deg ta med ved et eventuelt intervju.

Søk stillingen her

Kontaktinfo:

Lasse Eikeng, eiendomsforvalter 481 86 544
Jan Dyre Vaa, forvaltningssjef 934 68 698

Vis flere stillinger: