Engasjement driftstekniker HIT Porsgrunn - Statsbygg, region sør

Statsbygg er Norges største statlige eiendomsaktør i sivil sektor med en eiendomsportefølje på rundt 2,7 millioner kvadratmeter til en verdi av ca. 30 milliarder kroner. Statsbygg har en omsetning på om lag 3,3 milliarder kroner og investerer for ca 3 milliarder kroner i nye bygg. Vi driver stedsplanlegging, byggfaglig rådgivning, eiendomsforvaltning og styring av byggeprosjekter. Statsbygg er en forvaltningsbedrift med 830 ansatte, hovedkontor i Oslo og fem regionkontor.

Statsbygg er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA), og har som mål å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres spesielt til å søke stillingen. Vi vil tilrettelegge for kandidater med spesielle behov forutsatt at krav til kvalifikasjoner og egnethet er oppfylt. 

FirmaStatsbygg, region sør
FylkeTelemark
StedPorsgrunn
Søknadsfrist28.09.2014

Ved Høgskolen i Telemark, avd. Porsgrunn har vi ledig engasjement for snarlig tiltredelse. Engasjementet varer ut 2014.

Arbeidsoppgaver

  • Oppgavene vil i hovedsak bestå av enkle drifts- og vedlikeholdsoppgaver, herunder maling, rydding, snørydding og forefallende utomhusarbeid
  • Registrer din CV i vår database og skriv noen ord om deg selv

Kvalifikasjoner

  • Du må være selvstendig, ansvarsbevisst, læringsvillig og ha godt humør
  • Erfaring fra lignende arbeid vil tillegges vekt

Vi tilbyr

  • 50% stilling – snarlig tiltredelse fram til 31.12.14
  • Stillingskode 1137 driftstekniker. Lønnstrinn 38 - 42

Andre opplysninger

  • Sluttdato for ansettelse/vikariat/engasjement: 31.12.2014

Søk jobben her

Kontaktinfo: Stein Inge Kval-Engstad - eiendomsforvalter - 41 60 38 83


Vis flere stillinger: