Energistorm mot Riis-Johansen

Massive påstander fra opposisjonen om løftebrudd møtte olje- og energiminister Terje Riis-Johansen (Sp) i den muntlige spørretimen i Stortinget onsdag.

Beskyldningene gjaldt i første rekke tildeling av industrikraft og arbeidet med fornybar energi. Statsråden avviste anklagene og hevdet at dagens regjering har gjort mer på begge områdene enn det Bondevik 2-regjeringen klarte å få til i sin tid.

Ivar Kristiansen (H) påsto at den rødgrønne regjeringen vant valget ved å tilby norsk industri kraft til under markedspris, og at man igjen er i ferd med å forsøke å lure de fagorganiserte til å stemme rødgrønt.

- Det har i ettertid vist seg å være valgets største valgbløff, men det viste seg være meget virkningsfullt. Man skaffet seg flertall på bakgrunn av dette løftet, sa han.

- Det har blitt gjort svært mye i denne perioden for å sørge for at rammen rundt energi og industri er god. Det er for meg en helt uforståelig påstand at jeg forsøker å lure norske fagorganiserte, svarte Riis-Johansen.

Uinnfridde krav
Opposisjonens talere gjentok flere ganger at verken industrien eller de fagorganiserte mener at regjeringen har innfridd deres krav.

- Når læreboka om løftebrudd skal skrives, kommer løftebruddet knyttet til industrikraft til å bli kroneksempelet. Det hadde vært ryddigere av regjeringen å innrømme at den lovet noe den ikke klarte å levere, sa lederen i Stortingets energi- og miljøkomité Gunnar Kvassheim (V).

- Jeg mener vi har levert konkrete resultater når det gjelder å sikre industrien langsiktig kraft, både gjennom støtteordninger og gjennom hjemfallsordningen. Jeg er derfor uenig i premissene som opposisjonen legger til grunn for debatten, sa Riis-Johansen.

Fornybar energi
Hardkjøret mot statsråden fortsatte da temaet ble fornybar energi.

- Det er bred enighet om at politikken for å få fram fornybar energi har vært en fiasko. Den har kort og godt ikke gitt resultater, sa Kvassheim, og hevdet at det har vært flere olje- og energiministre i denne perioden enn nye vindmøller utløst av regjeringens politikk.

Han og andre trakk fram uttalelsen fra tidligere olje- og energiminister Åslaug Haga (Sp) om at det ikke har vært mulig å drive fram den fornybarpolitikken vi burde hatt fordi krefter innad i regjeringen har gjort det vanskelig.
Ketil Solvik-Olsen (Frp) trakk fram utbyggingen av småkraftverk. Han viste til statistikk fra NVE som viser at utbyggingen av småkraftverk har stoppet opp de siste par årene.

- Mer enn Bondevik 2
Riis-Johansen svarte med å vise til at satsingen på fornybar energi har økt under denne regjeringen sammenlignet med hva Bondevik 2-regjeringen klarte å få til.
- Energiresultatet innfor Enovas område er på i overkant av 6 TWh så langt i denne perioden mot 4,6 TWh i den forrige perioden, sa han.

Statsråden innrømmet at det hadde vært stopp i konsesjonsbehandlingen av småkraftverk på grunn av mangel på folk i NVE, men sa at han nå har store forhåpninger om en helt annen takt.