Energisparing med LED gatelys

I fjor etablerte Asker Kommune flere pilotprosjekter med bruk av LED gatelys.

– Prosjektene er nå avsluttet og viser at LED gir lavere energiforbruk, bedre lysutbytte og en bedre opplevelse av lyset. Dette vil i neste runde bidra til økt trafikksikkerhet. Tilbakemeldingene fra brukerne er også entydig positive, sier seniorrådgiver Ragnar Vadseth i Kommunalteknisk avdeling i kommunen.

– Det er nå utarbeidet en rapport med utgangspunkt i egne erfaringer og med hjelp fra profesjonelle lyskonsulenter. Kommunalteknisk avdeling skal nå innhente offentlig anbud på leveranse av LED gatelys, sier Vadseth. – I løpet av våren vil vi avgjøre hvem som får oppdraget som skal igangsettes i løpet av sommeren.

Større jevnhet
Pilotprosjektene i Asker startet for ett år siden. LED-veilyset er vurdert av en gruppe der også Kommunalt råd for funksjonshemmede har vært representert. – Resultatet viser at LED gatelys gir jevnere belysning og energiforbruket reduseres med 50 til 70 prosent. Likevel gir det tilstrekkelig lys til å ivareta trafikksikkerheten, sier Vadseth.

Bra tilbakemeldinger
Prøveprosjektet i Asker kommune er særdeles viktig for belysningsleverandøren Catena som var deltaker i prosjektet. Asker kommune har dokumentert både innsparing og kvalitet på lyset. I tillegg tester flere andre norske kommuner tilsvarende teknologi. – LED som gatebelysning kommer til å vokse kraftig fra 2011 og i tiden fremover, sier daglig leder Inge Saltvoll og salgssjef Odd Wiik hos Catena.

Størst på LED i Canada
Catena har levert Satellite LED gatelys fra LED Roadway Lighting som er den største produsenten av denne belysningstypen i Canada. Det norske og nordiske markedet er i startfasen. – Når markedet tar av er vi klare for å møte etterspørselen, sier Saltvoll. – I tillegg til Norge har Catena forhandleravtaler i Sverige og Danmark. Markedet for LED gatelys er betydelig i disse landene. I løpet av året er målet fem piloter i hvert av landene, sier Saltvoll.

Garantiordning
– Normalt opererer bransjen med garanti på opptil 5 år. Vi gir 10 års garanti på større belysningsprosjekter. Dette omfatter armaturer, lysdioder, drivere og strømforsyning, sier Saltvoll og Wiik. De legger til at Satellite armaturene fra LED Roadway Lighting er bygget for 20 års levetid med daglig driftstid på 8 timer. – Lysdiodene er montert inn i armaturen slik at kjøling blir effektiv og sikrer lang levetid. I tillegg er også en robust strømforsyning med på å sikre lang levetid, påpeker de.