Energiseminar om modige løsninger

Onsdag arrangerer Hydro sitt årlige energiseminar i Grieghallen i Bergen, for sjette år på rad. I år står markeringen av selskapets 100 års jubileum sentralt - tema for dagen er hvordan 100 års kunnskap best kan brukes de neste 100 årene.

I sitt åpningsinnlegg om Hydro som 100 år gammel kunnskapsbedrift med tro på framtiden pekte generaldirektør Eivind Reiten på at utfordringene i 1905 og 2005 er påfallende like. Hydros virksomhet har stor samfunnsmessig betydning, og teknologi og innovasjonskraft representerer både grunnlaget og mulighetene for konsernet. Å sørge for energi er en av vår tids viktigste utfordringer. Denne utfordringen krever stadig mer teknologiutvikling, og det vil bli stilt enda større krav til teknologi og kunnskap i årene om kommer, understreket han. På energiseminaret vil kunnskapsutfordringen bli belyst med innlegg som omhandler framtidig kunnskaps- og teknologibehov på norsk sokkel, økt utvinning og verdiskaping gjennom teknologiutvikling, samt utfordringene for framtidens energisamfunn. Gjennom sin omfattende virksomhet er Hydro en ledende kunnskapsbedrift i Norge og en premissleverandør for den teknologiske utviklingen av norsk olje- og gassindustri. Selskapets driftsorganisasjonen i Bergen har mer enn 30 års erfaring med ansvarlig og effektiv forvaltning av naturressursene på norsk sokkel. Denne organisasjonen håndterer ikke bare Hydros petroleumsvirksomhet på norsk sokkel, men danner også grunnlaget for eksport av kompetanse til internasjonale operatøroppgaver og virksomheter der Hydro er partner.